13 ივლისი, შაბათი, 2024

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ჯგუფის მიერ მომზადებული რჩევები აბიტურიენტებს 

spot_img

გთავაზობთ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ჯგუფის მიერ მომზადებულ რჩევებს აბიტურიენტებისათვის: 

დახურულ დავალებაზე მუშაობისას ყურადღება მიაქციეთ და სიღრმისეულად გაიაზრეთ კითხვები, ასევე ვიზუალურ მასალაზე დაკვირვებით გააანალიზეთ თითოეული დისტრაქტორი და შეარჩიეთ ოთხიდან ერთი, რომელსაც სწორად მიიჩნევთ. ვიზუალურ მასალაზე დაკვირვება საუკეთესო საშუალებაა სწორი პასუხის ამოსაცნობად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ საკითხის გარშემო ცოდნა არ გაქვთ. დააკვირდით უარყოფის შემცველ კითხვებს!

ღია დავალებების პირობაც უნდა წაიკითხოთ ყურადღებით და სიღრმისეულად გაიაზროთ, დააკვირდეთ ვიზუალურ მასალას და მაქსიმალურად არგუმენტირებულად ჩამოაყალიბოთ ცოდნასა და ვიზუალურ მასალაზე დაკვირვებით შემუშავებული საკუთარი მოსაზრება. პასუხი შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე, თუმცა მაქსიმალურად ინფორმატიული.

ცოდნის გამომჟღავნების მიზნით არასაჭირო ინფორმაციით თავისუფალი ადგილის შევსება არ არის კარგი გადაწყვეტილება. ტექსტი, რომელიც არ პასუხობს დავალებაში დასმულ საკითხს, ქულას ვერ შეგმატებთ. სამაგიეროდ, თუ სწორ პასუხში დარწმუნებული არ ხართ, მაგრამ შემოგვთავაზებთ თქვენს მოსაზრებას, რის გავლენას ხედავთ წარმოდგენილი ხელოვნების ნიმუშზე, ან რას ამსგავსებთ მას და ეს მსგავსება/მოსაზრება აღმოჩნდება ადეკვატური, გარკვეულ ქულას დაიმსახურებთ.

განსაკუთრებულად გაამახვილეთ ყურადღება სახვითი ხელოვნების საშუალებებისა და ხერხების ცოდნაზე, თუ რა მხატვრული თავისებურებების შექმნაა მათი საშუალებით შესაძლებელი, ასევე კულტურათა, ეპოქების, სტილებისა თუ მიმდინარეობების ზოგად თავისებურებებსა და მახასიათებლებზე, რომელთა ამოცნობასაც შეძლებთ ტესტში წარმოდგენილ ვიზუალურ მასალაზე.

გახსოვდეთ, რომ საგამოცდო პროგრამის მასალას ტესტში შესული საკითხები არ სცილდება. თუკი უცნობი ხელოვნების ნიმუში იქნება წარმოდგენილი, მხოლოდ და მხოლოდ სახვითი ხელოვნების საშუალებებისა და ხერხების, ასევე მხატვრული თავისებურებების საილუსტრაციოდ.

 ხელოვნების ტესტში მოცემული იქნება:

დახურული ტიპის დავალებათა 3 ბლოკი – სულ 22 დავალება;

8 ღია დავალება (წინადადებაში გამოტოვებული ტერმინის ჩაწერა);

დავალება, რომლებშიც ფასდება მცდარია თუ ჭეშმარიტი მოცემული დებულება;

შესაბამისობის დავალება (არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების საშუალებებისა და ხერხების ამოცნობა);

3 ღია დავალება, რომლებიც ითვალისწინებს წარმოდგენილი ხელოვნების ნიმუშების თავისებურებათა შესაბამისობის ჩვენებას მათი შექმნის ისტორიულ ეპოქასა და კონკრეტულ სტილთან, ასევე ერთი შემოქმედის სტილურ ევოლუციას;

4 პუნქტის მიხედვით შესასრულებელი ღია დავალება – ხელოვნების ნიმუშების შედარებითი ანალიზი.

 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ხელოვნების ტესტის მაქსიმალური ქულაა 70, საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა კი –  3 საათი

აბიტურიენტს ზღვარი გადალახულად ჩაეთვლება, თუ დააგროვებს მაქსიმალური ქულის 25%-ზე მეტს.  

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები