20 მაისი, ორშაბათი, 2024

საქართველო მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმთან თანამშრომლობას განათლების სფეროში იწყებს

spot_img

შესაბამის დოკუმენტს მოაწერეს ხელი, დისტანციურად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა, მმართველი ბორდის წევრმა, ოლივიე შუაბმა და ფორუმის დირექტორმა, საადია ზაჰიდმა. აღნიშნული დოკუმენტით საფუძველი ჩაეყარა მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმსა და სამინისტროს შორის თანამშრომლობას, საჯარო და კერძო პარტნიორობის ინიციატივის განვითარების მიმართულებით, „Closing the Skills Gap Accelerator in Georgia“-ს ფარგლებში.

სამინისტრო, პროფესიული განათლების მიმართულებით, ინტენსიურ კამპანიას აწარმოებს კერძო სექტორის სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან და საჯარო-კერძო პარტნიორობით ახალი პლატფორმის შექმნა იგეგმება, რასაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი აქტიურად დაუჭერს მხარს.

გარდა ამისა, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმსა და სამინისტროს შორის თანამშრომლობა ორიენტირებული იქნება ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისა და უნარების გაუმჯობესებაზე, ხელახალ დასაქმებაზე სამუშაო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, ინოვაციური უნარების დაფინანსების მოდელების შემუშავებაზე.

? მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მსოფლიოში მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაცია სწარმოადგენს, რომლის მიზანია, პოლიტიკის, ბიზნესისა და აკადემიური წრეების მსოფლიო ლიდერთა ჩართვა გლობალური, რეგიონული და ინდუსტრიული დღის წესრიგის ფორმირებაში. ფორუმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მსოფლიოს მოწინავე სახელმწიფოების წინაშე მდგარი პრობლემებისა და გამოწვევების ეფექტიანად გადაჭრის გზების განსაზღვრაში საერთაშორისო ასპარეზზე მოქმედი ბიზნეს სექტორის, მთავრობებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით.

? მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმთან თანამშრომლობის ფორმატი „ახალი ეკონომიკისა და საზოგადოების მომავლის ფორმირების პლატფორმის“ შემადგენელი ნაწილია. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს დოვლათიანი, ინკლუზიური და თანასწორი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოსა და საზოგადოების ფორმირებას, რის შედეგადაც საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზების შესაძლებლობა მიეცემათ.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები