4 დეკემბერი, ორშაბათი, 2023

სარეკომენდაციო სახის რესურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისთვის

spot_img

„ახალი განათლება“ აგრძელებს მასწავლებელთა მხარდაჭერას. ამჯერად წარმოგიდგენთ მე-12 კლასის კურიკულუმის ჩარჩოს, რომელიც მომზადებულია ქართული ენა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით (ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი).

მე-12 კლასის საგნობრივი ჩარჩო შემუშავებულია სკოლის „შპს უცხო ენების უმაღლესი სკოლა ნინო“ სახელმწიფო ენის კათედრაზე, პედაგოგ ნაირა ჩოდრიშვილი მიერ.

გაითვალისწინეთ, რომ სვეტებში სასწავლო ერთეულების/ტერმინების გადანაწილებას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩარჩო მხოლოდ სარეკომენდაციო სახის რესურსს წარმოადგენს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისთვის.

ჩარჩოს ჩამოტვირთვისთვის ეწვიეთ ბმულს⇓⇓

https://docs.google.com/document/d/1XSoiGbTbdkYjZiJfw8TUcL5K5j6HWiLS/edit?usp=drive_link&ouid=101182277274066094442&rtpof=true&sd=true

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები