16 აპრილი, სამშაბათი, 2024

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია

spot_img

სტუ-ში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია 2023 წლის 30 აგვისტოს დაიწყება და 5 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ელექტრონულ პლატფორმაზე –  register.gtu.ge

იხილეთ, რეგისტრაციისთვის საჭირო ინფორმაცია:

· საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი 2023/2024 სასწავლო წლისათვის; 

· საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები (2023/2024 სასწავლო წლისათვის);

· მაგისტრატურაში ჩარიცხვისათვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი;

· განცხადების ფორმა; 

· საკონტაქტო პირები ფაკულტეტების მიხედვით;

·  სასპეციალიზაციო გამოცდებისა და უცხო ენაში გამოცდა/გასაუბრების განრიგი ფაკულტეტებისა და სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით.  

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები