19 ივნისი, ოთხშაბათი, 2024

საერთო სამაგისტრო გამოცდა 2023 – ინფორმაცია თანხის დაბრუნების თაობაზე

spot_img

იმ მაგისტრანტობის კანდიდატებს, რომელთაც 2023 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენისას თანხა ზედმეტად გადაიხადეს, საპრეტენზიო ვადის ამოწურვამდე არ წარადგინეს საპრეტენზიო განაცხადი ან აღნიშნული ვადის გასვლამდე უარი თქვეს საპრეტენზიო განაცხადებზე, აგრეთვე იმ მაგისტრანტობის კანდიდატებს, რომელთა საპრეტენზიო განაცხადის საფუძველზე შეიცვალა ტესტის შეფასება, თანხის დაბრუნების თაობაზე განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ ელექტრონულად სპეციალური პროგრამის გამოყენებით შემდეგ ბმულზე: https://online1.naec.ge/oapp

განაცხადები მიიღება 5 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრის 18:00 საათამდე

თანხა მითითებულ ანგარიშებზე ჩაირიცხება განცხადებების მიღების დასრულებიდან ერთი თვის განმავლობაში.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები