23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

საერთო სამაგისტრო გამოცდა 2021 – ხშირად დასმული კითხვები და პასუხები

spot_img

საერთო სამაგისტრო გამოცდა 2021

ხშირად დასმული კითხვები და პასუხები

⇒ რა შემთხვევაში მეთვლება საერთო სამაგისტრო გამოცდა წარმატებით ჩაბარებულად?
♦ ტესტის 4 ნაწილიდან ნებისმიერ სამში კომპეტენციის მინიმალური ზღვრის გადალახვა საკმარისია იმისათვის, რომ საერთო სამაგისტრო გამოცდა წარმატებით ჩაბარებულად ჩაგეთვალოთ. თუმცა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებას შეუძლია თავად დადგინოს ის 3 ნაწილი, რომლებშიც მოითხოვს ბარიერის დაძლევას და სხვ.

‼ ��� დეტალები იხილეთ გზამკვლევის ➡ ცხრილებში

⇒ როდის შეუძლია მაგისტრანტობის მსურველს აირჩიოს ტესტის ტიპი?
♦ 2020 წლიდან საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების მსურველები აბარებენ მხოლოდ ერთი ტიპის ტესტს, რამაც სრულად მოხსნა პროგრამების არჩევისა და მობილობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ტესტი კვლავაც 4 ნაწილისგან შედგება: წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.
⇒ საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევა როგორ ხდება?
♦ საგანმანათლებლო პროგრამას რეგისტრაციის დროს არ ირჩევთ. საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგის საფუძველზე ჩარიცხვებში განიხილებით იმ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში, რომლის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში წარმატებით ჩააბარეთ.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები