25 თებერვალი, კვირა, 2024

საგნისა და უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა 2023 – ინფორმაცია თანხის დაბრუნების თაობაზე

spot_img

იმ გამოსაცდელებს, რომელთაც საგნისა და უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდების ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენისას თანხა ზედმეტად გადაიხადეს, საპრეტენზიო ვადის ამოწურვამდე არ წარადგინეს საპრეტენზიო განაცხადი ან აღნიშნული ვადის გასვლამდე უარი თქვეს საპრეტენზიო განაცხადებზე, აგრეთვე იმ გამოსაცდელებს, რომელთა საპრეტენზიო განაცხადის საფუძველზე შეიცვალა ტესტის შეფასება, თანხის დაბრუნების თაობაზე განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ ელექტრონულად სპეციალური პროგრამის გამოყენებით შემდეგ ბმულზე:  https://online1.naec.ge/oapp

განაცხადები მიიღება 5 სექტემბერიდან 5 ოქტომბრის ჩათვლით. თანხა თქვენ მიერ მითითებულ ანგარიშებზე ჩაირიცხება განცხადებების მიღების დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები