საგამოცდო ტესტების პასუხების ფურცლების ნიმუშები

974

??გთავაზობთ საგამოცდო ტესტების პასუხების ფურცლების ნიმუშებს საგნების მიხედვით 

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

ინგლისური ენა

გერმანული ენა

ფრანგული ენა

რუსული ენა

მათემატიკა

ისტორია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკა

გეოგრაფია

ლიტერატურა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ზოგადი უნარები ქართულ ენაზე

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულ ენაზე

ზოგადი უნარები სომხურ ენაზე 

ზოგადი უნარები რუსულ ენაზე

 

დატოვეთ კომენტარი