საგამოცდო პროგრამები და ტესტების ნიმუშები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის

365
გთავაზობთ პროფესიულ დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის საგამოცდო პროგრამებსა და ტესტების ნიმუშებს:

დატოვეთ კომენტარი