16 აგვისტო, სამშაბათი, 2022

პროფესიული ტესტირება 5 და 6 სექტემბერს ჩატარდება

spot_img

პროფესიული განათლების მიღების მსურველ პირთა ტესტირება 2020 წლის 5-6 სექტემბერს, დილის 09:00 საათზე დაიწყება.

ტესტირებასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია მოცემულია საგამოცდო ბარათზე, რომლის ამობეჭდვა აპლიკანტს შეუძლია ვებგვერდიდან: https://vet.emis.ge/#/

რეგისტრირებული აპლიკანტის საგამოცდო ბარათში, პერსონალურ მონაცემებთან ერთად, მითითებულია:

? საგამოცდო ცენტრი, რომელშიც პირი აბარებს ტესტირებას

? ჩასაბარებელი პროფესიული უნარების ტესტი და საგანი/საგანთა ჯგუფი

? ტესტირების ჩატარების თარიღი

? ტესტირებაზე რეგისტრაციის დაწყების დრო

ტესტირებაზე აპლიკანტმა თან უნდა იქონიოს:   

პროფესიულ ტესტირებაზე აპლიკანტმა თან უნდა იქონიოს საგამოცდო ბარათი და პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა /პასპორტი ან სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის ბეჭდითა და უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით დამოწმებული განაცხადი/განცხადება-ანკეტა/ამონაბეჭდი ან სხვა დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია პირის ფერადი ფოტოსურათი, სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.

სახელმწიფო დაფინანსების მოსაპოვებლად აუცილებელია აპლიკანტმა  მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (ჯამური ქულის 25%-ზე მეტი) გადალახოს.

? 4 სექტემბერს შესაძლებელი იქნება წინასწარი ტესტირების გავლა ცენტრის ვებგვერდზე – www.naec.ge – განთავსებული ბმულის საშუალებით, 09:00 საათიდან 20:00 საათამდე.

წინასწარი ტესტირების პროცესში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. სურვილის შემთხვევაში, დარეგისტრირებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ სახლიდან გაუსვლელად  გაეცნონ პროგრამის მოხმარების თავისებურებებს, ტესტური დავალებების ნიმუშებს და გამოცადონ საკუთარი შესაძლებლობები.

? აღნიშნულ პროგრამაში შესვლა გამოსაცდელს შეუძლია  პირადი ნომრითა და ცენტრის მიერ მოწოდებული უნივერსალური პაროლით. დეტალური ინსტრუქცია გამოქვეყნდება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე: www.naec.ge.

? პროფესიული ტესტირება კომპიუტერით ტარდება. ტესტი პროფესიული უნარებისა და საგნის/საგანთა ჯგუფის ნაწილებისაგან შედგება, რომელიც კონკრეტული სახელობო პროფესიის დაუფლებისათვის მნიშვნელოვანი მინიმალური (საბაზო) ცოდნისა და სპეციფიკური უნარების შეფასებას ითვალისწინებს.

☑️ პროფესიულ ტესტირებაზე აპლიკანტმა აუცილებლად უნდა იქონიოს პირბადე.
☑️ სიცხისა და რესპირაციული სიმპტომების შემთხვევაში, გამოცდაზე გამოცხადებამდე გთხოვთ მიმართოთ ოჯახის ექიმს ამბულატორიული ტესტირებისთვის.

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები