15 ივნისი, შაბათი, 2024

პროფესიული ტესტირება 2024

spot_img
2024 წელს უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 1 ივნისს,  წიგნიერებასა და რაოდენობრივ წიგნიერებაში  კი 2 ივნისს ჩატარდება.
ბიოლოგია
 
ქიმია 
ფიზიკა
წიგნიერება
რაოდენობრივი წიგნიერება
საბაზო ზოგადი უნარები 
თითოეული ტესტის მაქსიმალური ქულაა 30 და აპლიკანტს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ჩაეთვლება მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში. ტესტირების ხანგრძლივობაა1 საათი და 30 წუთი.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები