14 ივლისი, კვირა, 2024

ნუ შეცვლით ცალკეულ სიტყვებსა და კონსტრუქციებს კონტექსტის გააზრების გარეშე

spot_img

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ხელმძღვანელის ნანა ლოლაძის წინასაგამოცდო რეკომენდაციები აბიტურიენტებს

გამოცდაზე სწორად გაანაწილეთ დრო, რათა აუჩქარებლად შეძლოთ თითოეულ დავალებაზე მუშაობა.

 ტექსტის რედაქტირების დავალების შესრულებისას ჯერ ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ მოცემული ტექსტი და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ შეცდომებისა და ხარვეზების გასწორება. ნუ შეცვლით ცალკეულ სიტყვებსა და კონსტრუქციებს კონტექსტის გააზრების გარეშე.

 გულდასმით გაეცანით ტესტის მეორე ნაწილში შემოთავაზებულ ტექსტებსა და დავალებების პირობებს და ამის შემდეგ აირჩიეთ ტექსტი, რომლის მიხედვითაც უნდა უპასუხოთ წაკითხულის გააზრების კითხვებს და შეასრულოთ წერითი დავალება.

 წერითი დავალება არ გასწორდება, თუ თქვენი მსჯელობა შემოიფარგლება ოთხი-ხუთი წინადადებით, ხოლო თუ მისი მოცულობა არ აღემატება 150 სიტყვას, არ შეფასდება ენობრივი თვალსაზრისით (VIII, IX და X კრიტერიუმების მიხედვით).

 დავალებები შესრულებული უნდა იყოს გასაგები (გარკვეული) ხელწერით. კალიგრაფიის გამო ქულა არ დაგაკლდებათ, მაგრამ ის მონაკვეთები, რომელთა ამოკითხვაც გაძნელდება, შეფასებისას მხედველობაში არ იქნება მიღებული.

 დაიტოვეთ საკმარისი დრო პასუხების ფურცელზე თქვენი ნამუშევრის მშვიდად გადასატანად.

გისურვებთ წარმატებას!

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები