24 ივნისი, ორშაბათი, 2024

მკვლევართა ახალგაზრდა თაობის განვითარების ხელშეწყობა

spot_img

!! აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, ახალგაზრდა მეცნიერების მხარდაჭერის მიზნით, აცხადებს კონკურსს.

კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისება, მკვლევართა ახალგაზრდა თაობის განვითარების ხელშეწყობა და რეგიონის სამეცნიერო პოტენციალის ზრდა.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში.

გრანტი გაიცემა საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად (კონფერენცია, კონგრესი, ფორუმი, სიმპოზიუმი, სემინარი) ან საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

გრანტის ოდენობა ერთ კონკურსანტზე არ უნდა აღემატებოდეს 3000 ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად, 2023 წლის 10 აგვისტოდან 20 სექტემბრის ჩათვლით.

⇑⇓ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე ⇓⇓

shorturl.at/dEIK0

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები