22 მაისი, ოთხშაბათი, 2024

მასწავლებლობის მსურველების საგამოცდო განრიგი

spot_img
22 ივლისი:  
ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);
ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური).
23 ივლისი:
ფიზიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
ქიმია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
სპორტი;
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური).
24 ივლისი:
მათემატიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
ბიოლოგია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
გეოგრაფია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
მუსიკა.
27 ივლისი:
ისტორია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი.
28 ივლისი: ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი.
29 ივლისი:
ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
ფრანგული  ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
რუსული  ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებით, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი.
30 ივლისი:
ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები