20 მაისი, ორშაბათი, 2024

მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების შედეგებისა და კრედიტების შესაბამისობის ცხრილი

spot_img

 

პრაქტიკოსის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისთვის

პრაქტიკოსებისთვის
საგანი მაქსიმალური ქულა 30 % – 1 კრედიტი 40 % – 4 კრედიტი 50 % – 7 კრედიტი 60 % – 10 კრედიტი
ქართული 7-12 70 21-27 28-34 35-41 42 და მეტი
მათემატიკა 7-12 41 13-16 17-20 21-24 25 და მეტი
გეოგრაფია 55 17-21 22-27 28-32 33 და მეტი
ბიოლოგია 60 18-23 24-29 30-35 36 და მეტი
ქიმია 60 18-23 24-29 30-35 36 და მეტი
ფიზიკა 60 18-23 24-29 30-35 36 და მეტი
ისტორია 55 17-21 22-27 28-32 33 და მეტი
სამოქალაქო განათლება 55 17-21 22-27 28-32 33 და მეტი
უცხო ენა 90 27-35 36-44 45-53 54 და მეტი
დაწყებითი 1-4 65 20-25 26-32 33-38 39 და მეტი
ქართული 1-6 53 16-21 22-26 27-31 32 და მეტი
ბუნებისმეტყველება 1-6 53 16-21 22-26 27-31 32 და მეტი
მათემატიკა 1-6 53 16-21 22-26 27-31 32 და მეტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 60 18-23 24-29 30-35 36 და მეტი
ქართული, როგორც მეორე ენა 85 26-33 34-42 43-50 51 და მეტი
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 70 21-27 28-34 35-41 42 და მეტი
სპორტი 70 21-27 28-34 35-41 42 და მეტი
მუსიკა 70 21-27 28-34 35-41 42 და მეტი
პროფესიული უნარები 70 21-27 28-34 35-41 42 და მეტი

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები