მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება 2021 – დამხმარე კრებულები

14038

გთავაზობთ განახლებულ დამხმარე კრებულებს, რომლებშიც თავმოყრილია საგამოცდო პროგრამა, საკითხთა ჩამონათვალი, ტესტების ნიმუშები და შეფასების კრიტერიუმები.

2021 წლის ტესტები მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. საგამოცდო დრო უმეტეს საგანში 5 საათის ნაცვლად, 4 საათი გახდა, რამაც გარკვეული დავალებების შემცირება გამოიწვია.

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული როგორც მეორე ენა

მათემატიკა

ისტორია

ბიოლოგია

ქიმია

გეოგრაფია

პროფესიული უნარები

სამოქალაქო განათლება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

ინგლისური ენა

ინგლისური ენა (აუდიო ფაილი)

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა (აუდიო ფაილი)

გერმანული ენა

გერმანული ენა (აუდიო ფაილი)

რუსული ენა

რუსული ენა (აუდიო ფაილი)

მუსიკა

გთავაზობთ ასევე სპეციალური მასწავლებლის საგამოცდო ტესტის აღწერას.

დატოვეთ კომენტარი