1 მარტი, პარასკევი, 2024

მასწავლებელთა მხარდაჭერისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მუშაობა გრძელდება

spot_img

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა
მხარდაჭერისა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით,
აგრძელებს აქტიურ მუშაობას.

ამჯერად, სამინისტროს ინიციატივით, „მასწავლებლის პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 23 მაისის #241 დადგენილებაში
ცვლილებები შევიდა, რომლის თანახმად არაქართულენოვანი სექტორის
მასწავლებლები პრაქტიკოსის სტატუსს 2025-2026 სასწავლო წლის ბოლომდე
შეინარჩუნებენ და მათ კიდევ რამდენჯერმე მიეცემათ კომპეტენციის
დადასტურების შესაძლებლობა.

აღსანიშნავია, რომ არაქართულენოვანი სექტორის მასწავლებლებისთვის
დამატებით შეთავაზებული იქნება მოსამზადებელი კურსები, როგორც
საგნობრივი ცოდნის გაღრმავების, ასევე ქართული ენის ფლობის
დონის ამაღლების მიმართულებით. ამასთან, ცვლილებების შესაბამისად, ისინი
2025-2026 სასწავლო წლის ბოლომდე ისარგებლებენ დადგენილებით
გათვალისწინებული იმ პირობებით, რითაც პრაქტიკოსი მასწავლებლები
სარგებლობდნენ.

აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ახორციელებს მასწავლებელთა პორტფოლიოების შეფასების პროცესს, რომელიც
ზაფხულში დასრულდება. შეფასების შედეგების საფუძველზე მასწავლებლებს
შესაბამისი (წამყვანის ან მენტორის) სტატუსი 2023 წლის 1 სექტემბრამდე
მიენიჭებათ.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები