23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

spot_img
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს 2023 წლის „მაგისტრანტთა სასწავლო – კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსს“

კონკურსის სახელწოდება

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

კონკურსის აბრევიატურა – MR

კონკურსის მიზანი

მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაზრდის, აკადემიური დონის ამაღლებისა და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ასევე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის გაუმჯობესების, სწავლის პროცესში კვლევის ინტეგრაციისა და თემატური და/ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით კვლევითი აქტივობის განვითარების ხელშეწყობა.

⇔ საპროექტო განაცხადი ტიპი     

ინდივიდუალური

⇔ კონკურსის ძირითადი პირობები

 • საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო-კვლევითი გრანტები;
 • კონკურსის ფარგლებში გრანტი შეიძლება მოიპოვოს საქართველოს  მოქალაქე,  საქართველოს  უმაღლესი  საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულმა, სტუდენტის აქტიური სტატუსის მქონე მაგისტრანტმა;
 • გრანტის მიღების პერიოდში მაგისტრანტი უნდა იყოს მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დამამთავრებელი ან დამამთავრებლის წინა სემესტრის სტუდენტი;
 • პროექტის ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს მინიმუმ 4 და მაქსიმუმ – 10 თვე;
 • ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 6000 ლარს;
 • მაგისტრანტის სტიპენდია არ უნდა აღემატებოდეს 1200 ლარს;
 • დაუშვებელია საგრანტო კონკურსში ერთი და იმავე პირის მიერ ერთზე მეტი განაცხადის წარდგენა.

⇔ კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი

 • ელექტრონული რეგისტრაცია – 2023 წლის 22  აგვისტოდან 2 ოქტომბრის 16:00 საათამდე;
 • ჯგუფური ონლაინ კონსულტაციები – 7, 18, 28 სექტემბერი 16:00 საათი (კონსულტაციებზე დასაწრებად გადადით ბმულზე )
 • ელექტრონულ ფოსტაზე შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა – 2023 წლის 25 სექტემბერი;
 • კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა ფონდის კანცელარიაში – 2023 წლის 9 ოქტომბერი 16:00 საათი;
 • რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა – 2023 წლისოქტომბერი;
 • შუალედური შედეგების გამოქვეყნება – ინფორმაცია კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ – 2023 წლის ოქტომბერი;
 • კონკურსის პირობების დაცვით წარმოდგენილი პროექტების შეფასება – 2023 ნოემბერი;
 • დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების საბოლოო სიის დამტკიცება ფონდის გენერალური დირექტორის მიერ და კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება – 2023 წლის ნოემბერი-დეკემბერი;

⇔ კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები

⇔ პროექტის მომზადებისათვის საჭირო მასალები და დანართები

 • კონკურსის პირობები – დანართი 1
 • კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ – დანართი 2, ივსება GMUS-ში
 • საპროექტო წინადადება – დანართი 3
 • მაგისტრანტის, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის და კონსულტანტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული ბიოგრაფიები – CV დანართი 4, ივსება GMUS-ში
 • ცნობა მაგისტრატურის აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის შესახებ – დანართი 5
 • კონსულტანტის თანხმობის წერილი (დანართი № 6.1, დანართი № 6.2) (GEO/ENG)
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი – დანართი 7, ივსება GMUS-ში
 • პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება- დანართი 8, ივსება GMUS-ში
 • სხვა იურიდიული/ფიზიკური პირის თანხმობის წერილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ – დანართი 9
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ – დანართი 10, გენერირდება GMUS-დან პროექტის რეგისტრაციის შემდეგ
 • სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი – დანართი 11

⇔ ელექტრონული რეგისტრაციის ბმულები

 • გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა – პროექტების რეგისტრაციისათვის(ბმული)
 • ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია(ბმული)

⇔ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია დეტალურად გაეცნოთ როგორც მინისტრის ბრძანებას, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ პირობებსა და შესაბამის დანართებს;
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები;
 • დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია შეკითხვების გამოგზავნა 25 სექტემბრის 18:00 საათამდე  კონკურსისელ. ფოსტაზე mr@rustaveli.org.ge
 • ხშირად დასმული კითხვების დოკუმენტები პერიოდულად განახლდება კონკურსის დასრულებამდე.

⇔ კოორდინატორი:

ნინო აბუსელიძე – პროგრამული საკითხები –  +(995 32) 2 200 220 (4016)

მირანდა თედეშვილი – პროგრამული საკითხები –  +(995 32) 2 200 220 (4017)

⇔ იურიდიული და ფინანსური საკითხების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მოგვწერეთ კონკურსის ელფოსტაზე: mr@rustaveli.org.ge

გისურვებთ წარმატებებს!

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები