24 ივნისი, ორშაბათი, 2024

კრიტერიუმი – საგანმანათლებლო რესურსების, პროფესიული პრაქტიკის შექმნა და გაზიარება

spot_img

⇑⇓რას გულისხმობს მასწავლებლის ეროვნული პრემიისთვის შერჩეული კრიტერიუმი საგანმანათლებლო რესურსების, პროფესიული პრაქტიკის შექმნასა და გაზიარებაზე⇓⇓

“რამდენად ქმნის და აზიარებს მასწავლებელი საგანმანათლებლო რესურსებს და რამდენად უწყობს ხელს თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას გამოცდილების გაზიარებისა და თანაშემოქმედებითი პროცესების რეალიზებისთვის.”

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები