26 სექტემბერი, სამშაბათი, 2023

კრიტერიუმი – საგანმანათლებლო რესურსების, პროფესიული პრაქტიკის შექმნა და გაზიარება

spot_img

⇑⇓რას გულისხმობს მასწავლებლის ეროვნული პრემიისთვის შერჩეული კრიტერიუმი საგანმანათლებლო რესურსების, პროფესიული პრაქტიკის შექმნასა და გაზიარებაზე⇓⇓

“რამდენად ქმნის და აზიარებს მასწავლებელი საგანმანათლებლო რესურსებს და რამდენად უწყობს ხელს თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას გამოცდილების გაზიარებისა და თანაშემოქმედებითი პროცესების რეალიზებისთვის.”

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები