ისტორიის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები

585

ისტორიის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები:

ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.

დატოვეთ კომენტარი