16 აგვისტო, სამშაბათი, 2022

ინფორმაცია რეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის, რომლებსაც რეგისტრაციის გაუქმება სურთ

spot_img
რეგისტრირებულმა აპლიკანტმა, რომელსაც სურს რეგისტრაციის გაუქმება, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს (თბილისი, ე. მინდელის N9)  განცხადებით  უნდა მიმართოს.
იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტმა ასეთი განცხადებით ცენტრს 24 მაისის 18:00 საათამდე მიმართა, მას თანხა უკან დაუბრუნდება. დამატებითი ინფორმაცია თანხის დაბრუნების თაობაზე (ვადა და დადგენილი ფორმა) შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება.
განმცხადებელმა თან უნდა იქონიოს:
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი;
  • თუ სხვა პირია – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
რეგიონებში განცხადება მიიღება საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები