25 მაისი, შაბათი, 2024

ინფორმაცია რეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის, რომლებსაც რეგისტრაციის გაუქმება სურთ

spot_img
რეგისტრირებულმა აპლიკანტმა, რომელსაც სურს რეგისტრაციის გაუქმება, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს (თბილისი, ე. მინდელის N9)  განცხადებით  უნდა მიმართოს.
იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტმა ასეთი განცხადებით ცენტრს 24 მაისის 18:00 საათამდე მიმართა, მას თანხა უკან დაუბრუნდება. დამატებითი ინფორმაცია თანხის დაბრუნების თაობაზე (ვადა და დადგენილი ფორმა) შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება.
განმცხადებელმა თან უნდა იქონიოს:
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი;
  • თუ სხვა პირია – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
რეგიონებში განცხადება მიიღება საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები