ინფორმაცია რეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის, რომლებსაც რეგისტრაციის გაუქმება სურთ

1458
რეგისტრირებულმა აპლიკანტმა, რომელსაც სურს რეგისტრაციის გაუქმება, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს (თბილისი, ე. მინდელის N9)  განცხადებით  უნდა მიმართოს.
იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტმა ასეთი განცხადებით ცენტრს 24 მაისის 18:00 საათამდე მიმართა, მას თანხა უკან დაუბრუნდება. დამატებითი ინფორმაცია თანხის დაბრუნების თაობაზე (ვადა და დადგენილი ფორმა) შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება.
განმცხადებელმა თან უნდა იქონიოს:
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი;
  • თუ სხვა პირია – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
რეგიონებში განცხადება მიიღება საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში.

დატოვეთ კომენტარი