23 თებერვალი, პარასკევი, 2024

ინფორმაცია თანხის დაბრუნების თაობაზე

spot_img
აპელაციისათვის შეცდომით ან ზედმეტად გადახდილი საფასურის დაბრუნების თაობაზე განაცხადები მიიღება 5 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრის 18:00 საათამდე ელექტრონულად, სპეციალური პროგრამის გამოყენებით:  https://online1.naec.ge/oapp
განაცხადით მომართვა შეუძლიათ იმ მაგისტრანტობის კანდიდატებს, რომელთაც:
  • საპრეტენზიო განაცხადის საფუძველზე შეეცვალათ შეფასება;
  • ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენისას  თანხა ზედმეტად გადაიხადეს;
 სააპელაციო ვადის ამოწურვამდე არ წარადგინეს საპრეტენზიო განაცხადი ან აღნიშნული ვადის გასვლამდე უარი თქვეს ნაშრომის გასაჩივრებაზე.
თანხა მითითებულ ანგარიშებზე ჩაირიცხება განცხადებების მიღების დასრულებიდან ერთი თვის განმავლობაში.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები