1 ივლისი, პარასკევი, 2022

ინფორმაცია აბიტურიენტებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ცვლილებასთან დაკავშირებით

spot_img

 

იხილეთ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების სტატუსთან დაკავშირებით ამ ეტაპისათვის განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. 

ელექტრონული კრებული „ცნობარი აბიტურიენტებისათვის“ მომზადებულია 2022  წლის იანვარში (ცნობარის მომზადების დროისთვის) სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამდენად, ცნობარში მითითებულია საგანმანათლებლო პროგრამების სტატუსის შესახებ ინფორმაცია იანვრის მდგომარეობით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის/რეაკრედიტაციის პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს. პროგრამების სტატუსის თაობაზე ინფორმაცია ელექტრონულ ბაზაში აგვისტოს თვის დასაწყისში განახლდება.

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

არდადეგები

დი­დი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა

📌გი­ორ­გი ჭა­უ­ჭი­ძე მარ­ნე­უ­ლის №2 სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის ქართული როგორც მეორე ენისა და ისტორიის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო“ 2019-ის გამარჯვებული  📚ისე არ მო­ვიქ­ცეთ, რომ ჩვენ­მა...
მსგავსი სიახლეები