2 ოქტომბერი, ორშაბათი, 2023

ინფორმაცია აბიტურიენტებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ცვლილებასთან დაკავშირებით

spot_img

 

იხილეთ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების სტატუსთან დაკავშირებით ამ ეტაპისათვის განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. 

ელექტრონული კრებული „ცნობარი აბიტურიენტებისათვის“ მომზადებულია 2022  წლის იანვარში (ცნობარის მომზადების დროისთვის) სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამდენად, ცნობარში მითითებულია საგანმანათლებლო პროგრამების სტატუსის შესახებ ინფორმაცია იანვრის მდგომარეობით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის/რეაკრედიტაციის პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს. პროგრამების სტატუსის თაობაზე ინფორმაცია ელექტრონულ ბაზაში აგვისტოს თვის დასაწყისში განახლდება.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები