19 მაისი, კვირა, 2024

ზო­გი­ერ­თი ძვირ­ფა­სი მი­ნე­რა­ლის მე­ტა­ფო­რუ­ლი გა­აზ­რე­ბის შე­სა­ხებ „ვეფხის­ტყა­ო­სან­ში“

spot_img

ნა­ნა ლო­მაია
სსიპ ხო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ხა­მის­ქუ­რის სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

 

ინტეგრირებული სწავლება სასარგებლო, საინტერესო და  სინთეზური აზროვნების საუკეთესო საშუალებაა. რესურსი, რომელსაც  წარმოგიდგენთ გამოყენებულ იქნა  ორი საგნის – ქართული ლიტერატურისა და გეოგრაფიის – ინტეგრირებისას, რამაც  რამდენადმე შეუწყო ხელი, როგორც გეოგრაფიაში ერთი კონკრეტული თემის შესწავლას, ასევე ლიტერატურაში მოსწავლეთათვის მეტ-ნაკლები სირთულით აღსაქმელი საკითხის მარტივად გააზრებას.

მასწავლებელმა აღნიშნული მასალა შეიძლება გამოიყენოს:

  1. მოსწავლის მიერ  ელექტრონულ რესურსებზე მუშაობის უნარის გასავითარებლად;
  2. (ძვირფასი ქვების/მინერალების შესახებ) ინფორმაციის მისაღებად;
  3. თითოეული მათგანის ვიზუალურ მახასიათებლებზე ყურადღების გასამახვილებლად და „ვეფხისტყაოსანში“ მათი მეტაფორული გააზრების გამოსაცნობად;
  4. „ვეფხისტყაოსნიდან“ განმარტებებითურთ მოყვანილ ზოგიერთ ციტატაზე დასაკვირვებლად, მსგავს  ნიმუშებზე მუშაობის  გასამარტივებლად;
  5. კომპლექსურ დავალებებზე სამუშაოდ.

გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა:

  1. შო­თა რუს­თა­ვე­ლი, „ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი“, სას­კო­ლო გა­მო­ცე­მა, თბი­ლი­სი, 2017 წე­ლი;
  2. ქარ­თუ­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რის ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნი (ნა­წი­ლი I. ა-მ) (nplg.gov.ge).

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები