14 ივლისი, კვირა, 2024

ზოგადი უნარების სტატისტიკური ანალიზი

spot_img

✔️ 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების სტატისტიკური ანალიზის მიხედვით ზოგადი უნარების ოთხივე ვარიანტში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა აბიტურიენტთა 87,1%-მა.

✔️ მაქსიმალური ქულა – 79 – მხოლოდ ორმა აბიტურიენტმა მიიღო III და IV ვარიანტში.

✔️  61-80 ქულა კი პროცენტულად ვარიანტების მიხედვით ასე განაწილდა: I ვარიანტი – 6%; II- ვარიანტი – 14%; III- ვარიანტი 6%; IV ვარიანტი – 7%.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ წარმოდგენილ პრეზენტაციაში წარმოდგენილია მხოლოდ ქართულენოვანი ვერსიის სტატისტიკური ანალიზი.

ტესტის  I ვარიანტი მომზადდა აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე. ტესტი ამ ენებზე შეასრულა 3018-მა აბიტურიენტმა.

 

  ართული
I  ვარიანტი II ვარიანტი III ვარიანტი IV ვარიანტი
აბიტურიენტთა რაოდენობა 6214 9477 9992 9757
საშუალო ქულა 35.77 41.58 36.35 38.10
საშუალო სირთულე* 44.71 51.97 45.44 47.63
გამოცდაზე დაფიქსირებული

მაქსიმალური ქულა**

77

(4)

78

(5)

79

(1)

79

(1)

 

* ტესტის საშუალო სირთულე – ტესტის საშუალო ქულა გაყოფილი ტესტის მაქსიმალურ ქულაზე და გამრავლებული 100-ზე.

** ტესტის მაქსიმალური ქულა არის 80.

 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი – გამსვლელი ქულა I და III ვარიანტებში – 22 ქულა, II და IV ვარიანტში – 24 ქულა.

ქართული
I  ვარიანტი II ვარიანტი III ვარიანტი IV ვარიანტი
მინიმალური კომპეტენციის

ზღვარი გადალახა 

86.27% 87.66% 87.75% 86.40%

 

სიხშირეთა განაწილება ქულების მიხედვით

 

ქართული

ვარიანტი

II

ვარიანტი

III

ვარიანტი

IV

ვარიანტი

0-20 ქულა 11% 7% 10% 7%
21-40 ქულა 56% 43% 56% 54%
41-60 ქულა 27% 36% 28% 32%
61-80 ქულა 6% 14% 6% 7%

 

 

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები