4 დეკემბერი, ორშაბათი, 2023

„ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის“

spot_img

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო „ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის“ პროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახორციელებს კვალიფიციური კადრების შერჩევას და იმ სკოლებში დასაქმებას, სადაც ამის განსაკუთრებული საჭიროებაა.

პროგრამის ამოცანაა კვალიფიციური კადრების შესაბამის ვაკანტურ ადგილებზე მოზიდვა და დასაქმება, სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების სასწავლო პროცესში დანერგვა-გამოყენების ხელშეწყობა, მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გაზრდა და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეული მასწავლებლები დაიტვირთებიან სკოლებში არსებული ვაკანტური საგაკვეთილო საათებით, შესაბამისი ანაზღაურებით. ამასთან შერჩეული მასწავლებლები მიიღებენ ყოველთვიურ სახელფასო დანამატს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

„ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის“ პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულია ინგლისური ენის, მათემატიკის და ფიზიკის მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსი 13 საჯარო სკოლაში. კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: https://hr.gov.ge/

ვებგვერდზე ძიებისას დამსაქმებელში უნდა მიუთითოთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები