24 ივნისი, ორშაბათი, 2024

ერთიანი ეროვნული გამოცდები  2023-ის სტატისტიკური ანალიზი

spot_img

ელს, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 45 ათასი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, რაც, ეროვნული გამოცდების ისტორიაში, უპრეცედენტო რაოდენობა იყო. დასრულდა გამოცდები, გამოქვეყნდა საბოლოო შედეგები და ცენტრმა, საგნების მიხედვით, სტატისტიკური ანალიზი გამოაქვეყნა. გთავაზობთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებს, სტატისტიკური მონაცემების სახით, საგნების მიხედვით:

⇒ ქართული ენა და ლიტერატურა

მაქსიმალური ქულა – 60

ვარიანტი I – 7848 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7586-მა (96.66%)

ვარიანტი II – 7741 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7459-მა (96.36%)

ვარიანტი III – 7857 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7597-მა (96.69%)

ვარიანტი IV  – 7771 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7488-მა (96.36%)

ვარიანტი V – 7847 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7590-მა (96.72%)

ვარიანტი VI – 10 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 10-მა (100%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 96.56%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 3.44%-მა.

⇒ ზოგადი უნარები (სომხურ ენაზე)

მაქსიმალური ქულა – 80

ვარიანტი I – 601 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 455-მა (75.71%)

ვარიანტი II – 1 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 1-მა (100%)

 კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 75.75%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 24.25%-მა.

⇒ ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანულ ენაზე)

მაქსიმალური ქულა – 80

ვარიანტი I – 2573 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 1657-მა (64.4%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელა აბიტურიენტთა 64.4 %-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 35.6 %-მა.

⇒ ინგლისური ენა

მაქსიმალური ქულა – 70

ვარიანტი I – 7421 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7188-მა (96.86%)

ვარიანტი II – 7291 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7029-მა (96.41%)

ვარიანტი III – 7399 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7115-მა (96.16%)

ვარიანტი IV  – 7277 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 6987-მა (96.01%)

ვარიანტი V – 7397 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 7151-მა (96.67%)

ვარიანტი VI  – 8 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 8-ამ (100%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 96.43%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 3.57%-მა.

⇒ რუსული ენა

მაქსიმალური ქულა – 70

ვარიანტი I  – 1711 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 1569-მა (91.7%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 91.7%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 8.3%-მა.

⇒ გერმანული ენა

მაქსიმალური ქულა – 70

ვარიანტი I  – 246 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 238-მა (96.75%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 96.75%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 3.25%-მა.

⇒ ფრანგული ენა

მაქსიმალური ქულა – 70

ვარიანტი I – 36 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 36-მა (100%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 100%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 0%-მა.

⇒ მათემატიკა

მაქსიმალური ქულა – 51

ვარიანტი I – 7476 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 6380-მა (85.34%)

ვარიანტი II – 7448 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 6193-მა (83.15%)

ვარიანტი III – 3 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 3-მა (100%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 84.25%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 15.75%-მა.

⇒ ისტორია

მაქსიმალური ქულა – 60

ვარიანტი I – 6937 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 6562-მა (94.59%)

ვარიანტი II – 6835 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 6418-მა (93.9%)

ვარიანტი III – 6936 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 6584-მა (94.93%)

ვარიანტი IV  – 6 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 5-მა (83.33%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 94.47%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 5.53%-მა.

⇒ გეოგრაფია

მაქსიმალური ქულა – 59

ვარიანტი I – 1913 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 1752-მა (91.58%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 91.58%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 8.42%-მა.

⇒ ბიოლოგია

მაქსიმალური ქულა – 70

ვარიანტი I – 3439 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 2933-მა (85.29%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 85.29%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 14.71%-მა.

⇒ ქიმია

მაქსიმალური ქულა – 63

ვარიანტი I – 2540 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 2044-მა (80.47%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 80.47%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 19.53%-მა.

⇒ ფიზიკა

მაქსიმალური ქულა – 63

ვარიანტი I – 601 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 415-მა (69.05%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 69.05%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 30.95%-მა.

⇒ ლიტერატურა

მაქსიმალური ქულა – 70

ვარიანტი I – 1144 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 1066-მა (93.18%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 93.18%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 6.82%-მა.

⇒ ხელოვნება

მაქსიმალური ქულა – 70

ვარიანტი I – 269 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 249-მა (92.57%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 92.57%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 7.43%-მა.

სამოქალაქო განათლება

მაქსიმალური ქულა – 60

ვარიანტი I – 1854 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 1644-მა (88.67%)

კონკურსში მონაწილეობ გააგრძელ აბიტურიენტთა 88.67%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 11.33 %-მა.

⇒ ოსური ენა

მაქსიმალური ქულა – 60

ვარიანტი I – 4 აბიტურიენტიდან ზღვარი გადალახა 4-მა (100%)

კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელ აბიტურიენტთა 100%-მა.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 0%-მა.

 პირველი ხუთეული, საგნებს შორის, იმ აბიტურიენტების რაოდენობის მიხედვით, ვინც გადალახა ზღვარი, პროცენტულად, ასეთია:

I – გერმანული ენა – 96.75%;

II – ქართული ენა და ლიტერატურა – 96.56%;

III – ინგლისური ენა – 96.43%;

IV – ლიტერატურა – 93.18%;

V – რუსული ენა – 91.7%.

 პირველი ხუთეული, საგნებს შორის, იმ აბიტურიენტების რაოდენობის მიხედვით, ვინც ვერ გადალახა ზღვარი, პროცენტულად, ასეთია:

I – ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანული ენაზე) – 35.6%;

II – ზოგადი უნარები (სომხური ენაზე) – 24.25%;

III – ქიმია – 19.53%;

IV – მათემატიკა –  15.75%;

V – ბიოლოგია – 14.71%.

!! 100%-იანი მოსწრება ჰქონდათ აბიტურიენტებს ფრანგულ ენასა და ოსურ ენაში.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები