27 სექტემბერი, ოთხშაბათი, 2023

დისკალკულია და აქტივობები მისი პროფილაქტიკისთვის

spot_img
ნინო მაჩხანელი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მომზადების 60-კრედიტიანი პროგრამის სტუდენტი

 

 

შესავალი

დისკალკულია არის მათემატიკური განვითარების დარღვევა, რომელსაც ახასიათებს მათემატიკური ცნებებისა და უნარების დაუფლებისა და გაგების სირთულეები. დისკალკულიის მქონე მოსწავლეებს შეიძლება გაუჭირდეთ რიცხვების ამოცნობა და გაგება, არითმეტიკული ოპერაციების შესრულება, მათემატიკური სიმბოლოების გაგება და მათემატიკური ცნებების გამოყენება რეალურ ცხოვრებაში.

დისკალკულიის სიმპტომები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ მოიცავს:

  • სირთულეებს ძირითად არითმეტიკულ ოპერაციებთან, როგორიცაა: დამატება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა;
  • სირთულეებს რიცხვითი ცნებების და რიცხვების თანმიმდევრობის გაგებაში, როგორიცაა: რიცხვითი ხაზი ან რიგობითი რიცხვები;
  • შეფასებისა და გაზომვის პრობლემებს, მაგალითად, გაზომვის ერთეულების გაგება ან ზომების შედარება;
  • რიცხვებთან მანიპულირების სირთულეებს, როგორიცაა დამრგვალება;
  • მათემატიკური ამოცანების გადაჭრის სირთულეებს ან მათემატიკური სიმბოლოებისა და ტერმინების გაგება.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დისკალკულია არ არის დაკავშირებული ზოგად ინტელექტუალურ უკმარისობასთან. დისკალკულიის მქონე მოსწავლეებს შეიძლება ჰქონდეთ ინტელექტის ნორმალური დონე, მაგრამ განიცდიდნენ სირთულეებს მათემატიკის სფეროში.

აქტივობები დისკალკულიის პროფილაქტიკისთვის

დასკვნა

თუ თქვენ ან თქვენს შვილს გაქვთ ეჭვი დისკალკულიაზე, რეკომენდებულია დაუკავშირდეთ სპეციალისტს, როგორიცაა ფსიქოლოგი ან განათლების სპეციალისტი, შეფასებისა და დიაგნოზის დასადგენად. შემდგომი დაგეგმვა და მხარდაჭერა, როგორიცაა ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამები ან დამხმარე მასალების გამოყენება, დაგეხმარებათ დისკალკულიის მართვასა და მათემატიკაში სირთულეების შემსუბუქებაში.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები