16 აგვისტო, სამშაბათი, 2022

დამატებითი სესიების განრიგი

spot_img
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო გამოცდებზე დასწრება, 24 ივლისს  განისაზღვრა ერთი დამატებითი  საგამოცდო სესია შემდეგ საგნებში:
  • ინგლისური ენა (პირველი სესია);
  • რუსული ენა (პირველი სესია);
  • ქიმია (პირველი სესია);
  • ლიტერატურა (პირველი სესია).
26 ივლისს კი ჩატარდება გამოცდა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში (პირველი სესია). 
 
იმ უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაში მონაწილე პირებისთვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს  COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო გამოცდებზე დასწრება,   დამატებითი სესია გაიმართება 24 ივლისს (პირველი სესია).
გაითვალისწინეთ, რომ გამოსაცდელი უნდა გამოცხადდეს ცხრილში მითითებულ დროსა და ადგილას.
სხვა  გამოცდების დამატებითი სესიების თაობაზე ინფორმაცია ეტაპობრივად გამოქვეყნდება.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები