23 თებერვალი, პარასკევი, 2024

დამატებითი სესიების განრიგი

spot_img
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო გამოცდებზე დასწრება, 24 ივლისს  განისაზღვრა ერთი დამატებითი  საგამოცდო სესია შემდეგ საგნებში:
  • ინგლისური ენა (პირველი სესია);
  • რუსული ენა (პირველი სესია);
  • ქიმია (პირველი სესია);
  • ლიტერატურა (პირველი სესია).
26 ივლისს კი ჩატარდება გამოცდა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში (პირველი სესია). 
 
იმ უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაში მონაწილე პირებისთვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს  COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო გამოცდებზე დასწრება,   დამატებითი სესია გაიმართება 24 ივლისს (პირველი სესია).
გაითვალისწინეთ, რომ გამოსაცდელი უნდა გამოცხადდეს ცხრილში მითითებულ დროსა და ადგილას.
სხვა  გამოცდების დამატებითი სესიების თაობაზე ინფორმაცია ეტაპობრივად გამოქვეყნდება.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები