14 აპრილი, კვირა, 2024

დამატებითი საგამოცდო სესიები მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მსურველებისათვის

spot_img

2021 წლის საგნის/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაში/საგნობრივი კომპეტენციების დადასტურების ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, იმ აპლიკანტებისათვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს ტესტირებაში მონაწილეობის მიღება COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო, განისაზღვრა დამატებით ერთი საგამოცდო სესია შემდეგ საგნებსა და თარიღებში:

10 აგვისტო

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • მათემატიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • ისტორია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ფიზიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ქიმია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
 • ბიოლოგია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური).
 • ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV).
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);
 • მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებით, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი.
 • მუსიკა;
 • სპორტი.

11 აგვისტო

 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი.

12 აგვისტო

 • უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა.

გამოსაცდელთა სია მათი საიდენტიფიკაციო ნომრით და დეტალური ინფორმაცია გამოცდის ჩატარების შესახებ

ბრძანება იმის თაობაზე თუ ვის აქვს დამატებით სესიაზე გასვლის უფლება

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები