16 აპრილი, სამშაბათი, 2024

გამოცდის ჩაბარების ახალი რეგულაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის

spot_img

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის გამოცდის ჩაბარების შესახებ  ახალი რეგულაცია ამოქმედდა.  ეს  გამონაკლისია და ამ გამონაკლისის მთავარი საფუძველი  თანაბარი პირობებისა და  ყველასათვის ხელმისაწვდომი გარემოს  შექმნა და უზრუნველყოფა გახდა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდის ჩაბარების ვალდებულება გავრცელდება მხოლოდ იმ პირებზე,  რომლებმაც სწავლის უფლება უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოიპოვეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და   სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილებით (იხ. ბრძანება №09) სწავლის გაგრძელებას საქართველოში სტუდენტები მხოლოდ ზოგადი უნარების გამოცდის  ჩაბარების შემთხვევაში შეძლებენ. ამ გამოცდის  წარმატებით  ჩაბარება გულისხმობს სტუდენტის მხრიდან საქართველოს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის მზაობისათვის მინიმალური კომპეტენციის დადასტურებას.
გამოცდა ჩატარდება 11 თებერვალს და მასში მონაწილეობის შესაძლებლობა (სურვილის შემთხვევაში) აქვს ყველა დარეგისტრირებულ აპლიკანტს.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები