13 ივლისი, შაბათი, 2024

გათანაბრებული ქულების ცხრილი

spot_img

აბიტურიენტს საკუთარი გათანაბრებული ქულის ნახვა მის პირად  გვერდზე შეუძლია. 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გათანაბრების ცხრილი გვიჩვენებს, რა ქულა შეესაბამება აპელაციებისა და გათანაბრების შემდეგ ტესტის თითოეულ საგანსა და ვარიანტში მიღებულ ნედლ ქულას.

იხილეთ გათანაბრებული ქულების ცხრილი

შეგახსენებთ, რომ ნედლი ქულების გათანაბრება ხდება იმ საგნებში, რომლებშიც ერთზე მეტი ვარიანტი იყო, რის შედეგადაც, ის აბიტურიენტი, რომლის გათანაბრებული ქულაც მინიმალურ ზღვარზე მეტია, აგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას.

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები