გათანაბრებული ქულების ცხრილი

328

2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გათანაბრების ცხრილი გვიჩვენებს, რა ქულა შეესაბამება აპელაციებისა და გათანაბრების შემდეგ ტესტის თითოეულ საგანსა და ვარიანტში მიღებულ ნედლ ქულას.

აბიტურიენტს საკუთარი გათანაბრებული ქულის ნახვა მის პირად გვერდზეც შეუძლია.

იხილეთ გათანაბრებული ქულების ცხრილი

იმ საგნებში, რომლებშიც ერთზე მეტი ვარიანტი იყო, ხდება ნედლი ქულების გათანაბრება, რის შედეგადაც, ის აბიტურიენტი, რომლის გათანაბრებული ქულაც მინიმალურ ზღვარზე მეტია, აგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას.

დატოვეთ კომენტარი