ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, ზოგადი უნარების, ლიტერატურისა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდებში გამოყენებული ტესტები

411

გთავაზობთ ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, ზოგადი უნარების, ლიტერატურისა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდებში გამოყენებულ ტესტებს

ტესტების სწორი პასუხები და შეფასების სქემები გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.

დატოვეთ კომენტარი