22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

„ახალი განათლება“ მსურველებს დირექტორობის კანდიდატების მოსამზადებელ მოკლევადიან კურსს სთავაზობს  

spot_img

სკოლის დირექტორთა ტესტის მაქსიმალურ ქულათა ჯამი შეადგენს 80 ქულას, რომელიც შედგება შემდეგი ორი ნაწილისაგან:

☑️ 1-ელი ნაწილი: საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მოიცავს დახურულ კითხვებს (მაქსიმალურ ქულათა ჯამი 20 ქულა).

☑️ მე-2 ნაწილი: პროფესიული უნარები, რომელიც მოიცავს ღია კითხვებს (მაქსიმალურ ქულათა ჯამი 60 ქულა).

🔹 რადგან წილობრივი თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანია საგამოცდო ტესტის მე-2 ნაწილი, ამიტომ „ახალი განათლების“ ტრენინგ-კურსი უმეტესად ორიენტირებულია ღია კითხვებზე, ხოლო დახურულ კითხვებზე გაიცემა რეკომენდაციები.

🔹პროფესიული უნარები, რომელიც მოიცავს ღია კითხვებს შემდეგ საკითხებზე: ა) სკოლის მისია და განვითარების ხედვა, დაგეგმვა და სტრატეგიული განვითარება; ბ) სასკოლო კურიკულუმის განვითარება: დაგეგმვა, განხორციელება და მონიტორინგი და შეფასება; გ) სასკოლო კულტურის ფორმირება; დ) ადამიანური კაპიტალის მართვა და განვითარება; ე) პროცესების მართვა და განვითარება; ვ) რესურსების (მატერიალური, ფინანსური და საინფორმაციო) მართვა და განვითარება; ზ) ადამიანების და პროცესების უსაფრთხოება; თ) მოსწავლეთა უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.

🔹 ტრენინგ-კურსი წარიმართება ყოველ ხუთშაბათს, 16 საათზე თიმსის პლატფორმით. ყველა შეხვედრა ჩაიწერება და მასზე წვდომა ექნება გუნდის წევრებს (დირექტორის კანდიდატებს) გამოცდის დასრულებამდე. სატრენინგო მასალები გაზიარდება თიმსის საშუალებით.

ასევე შემოგთავაზებთ:

🔎 ღიადაბოლოებიანი კითხვების რამდენიმე ვარიანტს;

🔎 „ახალი განათლების“ ვებ-გვერდის საშუალებით ექსპერტიზებული, საუკეთესო პასუხების გამოქვეყნების შესაძლებლობას;

🔎 გუნდურ და პერსონალურ რეკომენდაციებს საგამოცდო საკითხებზე;

☑️ ტრენინგ-კურსის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ჯგუფის წევრების ინტერესებიდან გამომდინარე.

კურსს წარმართავს ესგ-ისა და ავტორიზაციის ექსპერტი, მენტორი მასწავლებელი როლანდ ხოჯანაშვილი, რომლის ხელმძღვანელობითაც წინამორბედი გამოცდა ასეულობით ადამიანმა წარმატებით ჩააბარა.

მსურველები დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: 593 36 42 40

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები