27 თებერვალი, სამშაბათი, 2024

„ახალი განათლება“ მასწავლებლების მხარდასაჭერად გამართავს ტრენინგს, რომელიც დაეხმარება მსურველებს საკონფერენციო მასალის მომზადებაში

spot_img

„ახალი განათლება“ მასწავლებლების მხარდასაჭერად გამართავს ტრენინგს, რომელიც დაეხმარება მსურველებს საკონფერენციო მასალის მომზადებაში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მართავს XI საუნივერსიტეტო კონფერენციას „უნივერსიტეტი სკოლას – სკოლა უნივერსიტეტს“ თემაზე ,,მოსწავლეთა გამჭოლი უნარებისა და ღირებულებების განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში“. კონფერენციის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიიღებთ ტრენინგზე.

ტრენინგი გაიმართება 14 ნოემბერს, 19 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

დასასწრებად დააწკაპეთ ბმულს:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aXHPwhrZL433tmmPc_DeZZCxB3FK6O5pyf3TnDxa2Uyo1%40thread.tacv2/1668277896680?context=%7b%22Tid%22%3a%2261d2e93c-423d-43b4-8f23-1580c2341952%22%2c%22Oid%22%3a%22297bd555-8cd7-498b-9a0f-4e5f94f684ac%22%7d

ტრენინგს წარუძღვება ეროვნული სასწავლო გეგმის, ხარისხის განვითარებისა და ავტორიზაციის ექსპერტი როლანდ ხოჯანაშვილი.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები