4 მარტი, ორშაბათი, 2024

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების საყურადღებოდ

spot_img

მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან, რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების პირველადი რეგისტრაცია დაიწყო.

📌რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა როგორც საჯარო, ისე კერძო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც 2022 წლის პირველ ივლისამდე ახორციელებდნენ საქმიანობას აღნიშნული მიმართულებით.

💻 emis-ის განცხადებით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების პირველადი რეგისტრაცია წარმატებით მიმდინარეობს და, ამ დროის მონაცემებით,  უკვე 707 დაწესებულება დარეგისტრირდა.

📌 შეგახსენებთ, რომ რეგისტრაცია  2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულდება.

👉 დეტალური ინსტრუქციები, რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით, იხილეთ იუთუბგვერდზე: https://youtu.be/dbt6hUnj4Gs , ხოლო 👉რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს https://preschoolregistration.emis.ge/auth/signin

🔎 რა ეტაპებს გაივლის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის სის­ტე­მის და­ნერ­გ­ვა ად­რე­ულ და სკო­ლამ­დელ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში და რატომ არის მნიშვნელოვანი რესგისტრაციის გავლა დაწესებულებებისთვის – ამ თემაზე იხილეთ ვრცელი 📌 ინტერვიუ განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსთან ნი­ნო ხი­თა­რიშ­ვილთან.

მისივე განმარტებით, „კა­ნო­ნით გან­საზღ­ვ­რუ­ლი პირ­ვე­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა უკ­ვე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლია და რე­გის­ტ­რა­ცი­ის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სის­ტე­მა ამოქ­მე­დე­ბუ­ლია. პორ­ტა­ლი 2022 წელს გა­იხ­ს­ნა და 2022 წლის 31 დე­კემ­ბერს და­ი­ხუ­რე­ბა. ფაქ­ტობ­რი­ვად, სრუ­ლი 6 თვე აქვთ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს რე­გის­ტ­რა­ცი­ის პრო­ცე­სის გა­სავ­ლე­ლად. რე­გის­ტ­რა­ცი­ის გავ­ლა სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა ყვე­ლა იმ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის­თ­ვის, რო­მე­ლიც 2022 წლის 1 ივ­ლი­სამ­დე ახორ­ცი­ე­ლებ­და საქ­მი­ა­ნო­ბას ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ამას­თან, კა­ნონ­­დებ­ლის მი­ხედ­ვით, მხო­ლოდ ბა­ზა­ში და­რე­გის­­რი­რე­ბულ სუ­ბი­ექ­ტებს ექ­ნე­ბათ უფ­ლე­ბა, 2023 წლი­დან, გა­აგ­­ძე­ლონ საქ­მი­­ნო­ბა რო­გორც ად­რე­­ლი ან/და სკო­ლამ­დე­ლი აღ­­­დი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­მა. ამი­ტომ ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, ეს პრო­ცე­სი არ გა­მორ­ჩეთ ბა­ღებს.“

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები