ზოგადი

ჩვენ ერთ მზეს ვხედავთ – ცხოვრებაში დაბრუნების შანსი

ყველაფერი ზაფხულში დაიწყო, როცა გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის ერთ-ერთი უფროსკლასელი, ელენე სურამელაშვილი, რომელიც მომავალში ფსიქოლოგობას აპირებს, „მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრში“ იმის გამო მივიდა,...

აი, ასე­თი სა­ქარ­თ­ვე­ლო მინ­და! 17 წლის მარიამის გზავ­ნი­ლი მთი­დან

სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი და გა­მოწ­ვე­ვე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით მთის რე­გი­ონ­ში მცხოვ­რე­ბი მოს­წავ­ლე­ე­ბის ყო­ფა-ცხოვ­რე­ბა­ზე აისა­ხე­ბა. პრობ­ლე­მე­ბის დაძ­ლე­ვას მრა­ვალ­მ­ხ­რი­ვი ძა­ლის­ხ­მე­ვა სჭირ­დე­ბა. 17 წლის მა­რი­ა­მი ჭუ­ბე­რის ხე­ო­ბის მკვიდ­რია....

სკოლა მოსწავლისაა – ნუ დაელოდებით სამყარო როდის შეიცვლება, შეცვალეთ ის, რასაც თავად აკეთებთ

განათლების სამინისტროში საჯარო სკოლების დირექტორებსა და რესურსცენტრების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც ინკლუზიური განათლების მიმართულებით მიმდინარე პროექტებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ისაუბრეს. მინისტრის მოადგილემ, ირინა...

თავისუფლების გამღვივებელი მასწავლებელი   – 2019 წლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებული გიორგი ჭაუჭიძე

„მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი მოსწავლეებისთვის, მაგალითად, გიორგი ლოსკანიანისთვის, ან მუჰამედ ჰაჯიევისთვის ვარ, ან ვიყავი საუკეთესო მასწავლებელი, იმიტომ რომ ჩემზე უკეთესი მასწავლებლები იმათ კლასებში...

ძალადობრივი მანიფესტი და ჩიხში შესული უფლებები

რთული სანახავი იყო, როგორ დაუპირისპირდა 11 წლის გოგონას მთელი თემი, როგორც ჩანს, ყველა რგოლისთვის ჯერ კიდევ უცხოა ცნება „ბავშვის საუკეთესო ინტერესები“. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რუსთავის...

წიგ­ნე­ბი თა­ვი­სუ­ფალ ბა­ზარ­ზე უნ­და იყი­დე­ბო­დეს

წელს სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს ფარ­გ­ლებ­ში ჩა­ტარ­და. რო­გორც სა­მი­ნის­ტ­რო­ში აცხა­დე­ბენ, ძა­ლის­ხ­მე­ვა არ და­ი­შუ­რეს, რომ პრო­ცე­სი სრულ­ფა­სოვ­ნად წარ­მარ­თუ­ლი­ყო, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ობი­ექ­ტუ­რი და გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლე ყო­ფი­ლი­ყო....

რე­ა­ლურ-ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი ლა­ბო­რა­ტო­რია – კე­თე­ბით სწავ­ლე­ბის უნი­კა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, მიმ­დი­ნა­რე წლის იან­ვ­რი­დან, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის მხარ­და­ჭე­რის პროგ­რა­მა და­იწყო, რო­მე­ლიც აქ­ცენტს სამ მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე გა­ა­კე­თებს - პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, სკო­ლებ­ში სა­პი­ლო­ტე რე­ჟიმ­ში...

სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბების პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თ­ვის

სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის ქი­მი­ი­სა და ფი­ზი­კის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბის სა­თა­ნა­დოდ აღ­ჭურ­ვა, რე­აქ­ტი­ვე­ბი­სა და სხვა სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბის არ­სე­ბო­ბა უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სია სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის ხა­რის­ხი­ა­ნად შე­სას­წავ­ლად. ქი­მი­ი­სა და ფი­ზი­კის შეს­წავ­ლა­ში, მხო­ლოდ...

სჭირ­დე­ბა თუ არა სის­ტე­მას სპეც­მას­წავ­ლე­ბე­ლი — სა­მი მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვა ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა მეტ-ნაკ­ლე­ბად შე­ე­ხო ამ სფე­რო­ში და­საქ­მე­ბულ ყვე­ლა კა­ტე­გო­რი­ას, რაც პირ­ველ რიგ­ში, მა­თი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, მცი­რე­დით, მაგ­რამ მა­ინც აისა­ხა. თუმ­ცა, სის­ტე­მას ჰყავს ყუ­რადღე­ბის...

რო­გორ და ვინ შე­ა­ფა­სებს სკო­ლებს – „რო­ცა სკო­ლა ცუ­დად მუ­შა­ობს, ეს სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის ბრა­ლია“

  რე­ფორ­მის ფარ­გ­ლებ­ში, სა­მი­ნის­ტ­რო სკო­ლე­ბის კომ­პ­ლექ­სურ შე­ფა­სე­ბას გეგ­მავს, რო­მე­ლიც, პირ­ველ რიგ­ში, დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბულ მიდ­გო­მას და­ე­ფუძ­ნე­ბა და კა­ტე­გო­რი­უ­ლად გა­მო­რიცხავს დას­ჯა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბას. უმ­თავ­რე­სი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა პრო­ცეს­ში დი­რექ­ტორს და­ე­კის­რე­ბა, ვა­უ­ჩე­რუ­ლი...