ზოგადი

გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში გა­ი­მარ­თა სე­მი­ნა­რი, რო­მელ­ზეც სკო­ლის პე­და­გო­გებს, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­სა და ცენ­ტ­რის ტრე­ნე­რებს „Erasmus +“ საგ­რან­ტო პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო და ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო...

სტიგმატიზებული სექსუალური განათლების ბარიერები

  26 მარტს, პარლამენტში, „ბავშვთა უფლებების კოდექსის“ განხილვისას, ინიციატივის ავტორის, სოფო კილაძის განცხადებამ, რომ სკოლებში სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილები დასაშვები იქნება მშობლის თანხმობით, ხოლო ოჯახის მოთხოვნის...

ეს არის ბო­ლო შან­სი, რომ ვი­თა­რე­ბა გა­მოს­წორ­დეს – თა­მარ ჯა­ყე­ლი

  თა­მარ ჯა­ყე­ლი, გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტ­როს სკო­ლამ­დე­ლი და სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ექ­ს­პერ­ტი: „ჩვენ ვმუ­შა­ობთ პროგ­რა­მა­ზე, რო­მელ­საც „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“ ჰქვია და...

მილიონობით ადამიანის სიყვარული „მოვიგე“

  ქართველი მასწავლებლის „გლობალური კვირეული“ დასრულდა არა მილიონის მოგებით, არამედ ყველაზე მთავარი აღიარებით - ქვეყანას გაუჩნდა პრეტენზია, რომ,  ლადო აფხაზავას სახით  ჰყავს მასწავლებელი, რომელიც მსოფლიომ...

გაიმარჯვებს ის მასწავლებელი, რომელიც მეტად სჭირდება მსოფლიოს – გლობალური ჯილდოს ფინალისტის ინტერვიუ დუბაიში გამგზავრებამდე

სულ რამდენიმე დღე რჩება 2019 წლის „მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს“ ცერემონიალამდე და არავინ იცის, 24 მარტს, წლის საუკეთესო მასწავლებლის ტიტულის მფლობელს დედამიწიდან შეგვატყობინებენ, კოსმოსიდან თუ...

ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი – რა იც­ვ­ლე­ბა სკო­ლის­თ­ვის, მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის, მოს­წავ­ლის­თ­ვის

„ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში და­გეგ­მი­ლი რე­ფორ­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლია. მი­სი მი­ზა­ნია პი­როვ­ნე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლეს 21-ე სა­უ­კუ­ნის რე­ა­ლო­ბის­თ­ვის სა­ჭი­რო ცოდ­ნა­სა და...

ქარ­თულ რე­ა­ლო­ბას მორ­გე­ბუ­ლი   ფი­ნუ­რი სკო­ლის უნი­კა­ლუ­რო­ბა

სა­ინ­ვეს­ტი­ციო და სა­კონ­სულ­ტა­ციო კომ­პა­ნია „ალი­ანს ჯგუ­ფი ჰოლ­დინ­გი“, ფი­ნე­თის წამ­ყ­ვან გა­ნათ­ლე­ბის კონ­სორ­ცი­უმ­თან ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, მსოფ­ლი­ო­ში სა­უ­კე­თე­სო გა­ნათ­ლე­ბის მო­დე­ლად აღი­ა­რე­ბულ, პირ­ველ ფი­ნურ სკო­ლას გახ­ს­ნის სა­გუ­რა­მო­ში...

იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი­სე­უ­ლი „დე­და­ე­ნის“ მე­თო­დი­კუ­რი სა­ფუძ­ვ­ლე­ბი – „მცდა­რია (ანაქ­რო­ნიზ­მია) მო­წო­დე­ბა „და­ვაბ­რუ­ნოთ „დე­და­ე­ნა“ სკო­ლა­ში!“ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში...

მცდა­რი მო­ა­რუ­ლი აზ­რე­ბი „დე­და­ე­ნის“ შე­სა­ხებ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის საქ­მე სულ უკან-უკან მი­დის. ეს იმა­შიც ჩანს, რომ სა­ჯა­რო პო­ლე­მი­კებ­საც კი მეც­ნი­ე­რუ­ლი და ლო­გი­კუ­რი სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნო­ბა აკ­ლია....

გა­მოც­დე­ბის გა­უქ­მე­ბას შე­ფა­სე­ბის ეფექ­ტუ­რი სის­ტე­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა უნ­და მოჰ­ყ­ვეს – მაკო ყუფარაძე

სკო­ლის გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბის მოხ­ს­ნას, ბევრ მომ­ხ­რეს­თან ერ­თად, ბევ­რი მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გეც გა­უჩ­ნ­და. სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხუ­რის დას­რუ­ლე­ბას გა­მოც­და აღარ შე­ა­ფა­სებს, მოს­წავ­ლე­თა შემ­ფა­სებ­ლე­ბი ახ­ლა საგ­ნის მას­წავ­ლებ­ლე­ბი დარ­ჩ­ნენ. რო­გორ შე­ა­ფა­სებს...

საგამოცდო მოდელის კომპლექსური შეფასება — რამდენად მიაღწია დასახულ მიზნებს და რა კონკრეტული გამოწვევების...

  შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დაკ­ვე­თით ჩა­ტარ­და კვლე­ვა, რომ­ლის მი­ზა­ნი გა­მო­საშ­ვე­ბი და ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის სის­ტე­მის შე­ფა­სე­ბა იყო. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ არ­სე­ბუ­ლი სა­გა­მოც­დო მო­დე­ლის...