ზოგადი

დრო ხომ მარტო ჩვენთვის არა, დედამიწაზე გაჩერდა, მსოფლიო გაირინდა…

მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის პანდემიის ფონზე დავიწყეთ ცხოვრება, ხშირად გვესმის სიტყვები: „თვითიზოლაცია“, „კარანტინი“, „სოციალური დისტანცირება“, „დისტანციური სწავლება“... ჩვენი ლექსიკაც შეიცვალა და ცხოვრების წესიც. ზოგადსაგანმანათლებლო...

მთავარი გამოწვევა ახალ გამოწვევაში

დღეს საგანმანათლებლო სისტემა ახალი რეალობისა და გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა - სკოლები ჩვეული საგაკვეთილო პროცესის ჩანაცვლებას დისტანციური სწავლებით ცდილობენ. ბუნებრივია, ობიექტური მიზეზების გამო, დისტანციური სწავლების...

ნაჩქარევად დაწყებული ონლაინ სწავლების ეფექტი – უწყება პირველ შეფასებას აკეთებს  

არდადეგების გახანგრძლივებამ ახალი გამოწვევები წარმოშვა, რეალურად, სისტემა დისტანციური სწავლების აუცილებლობის წინაშე დააყენა. სკოლებისთვის ონლაინ სწავლებაზე გადასასვლელად რეკომენდაციების მიწოდების თარიღად სამინისტრომ 16 მარტი დაასახელა....

COVID-19 ბავშვების პირისპირ – რა უნდა იცოდნენ მშობლებმა

11 მარტს საქართველოში ახალი კორონავირუსით (COVID – 19) ბავშვის ინფიცირების პირველი შემთხვევა დადასტურდა. კლინიცისტის მონაცემებით, ბავშვი ინფექციურ საავადმყოფოში იმ ჯგუფის წევრებთან ერთად შეიყვანეს, რომლებიც...

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა ცალ­კე­ულ საგ­ნებ­ში სა­უ­კე­თე­სო პე­და­გო­გე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნა. სპორ­ტის სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლად ქა­რე­ლის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლის პე­და­გო­გი ზუ­რაბ ჯუ­შოშ­ვი­ლი და­სა­ხელ­და,...

რო­გორ ვუ­პა­სუ­ხებთ გა­მოწ­ვე­ვას – ონლაინ სწავ­ლე­ბის ქარ­თუ­ლი მი­ნი­-მო­დე­ლი

რა გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს ჩვენს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მას დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის კუთხით და რა ონ­ლა­ინ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს სთა­ვა­ზობს სკო­ლებს, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის სტან­დარ­ტე­ბის...

ონლაინ სწავლების გამოცდილება ნუცა კობახიძისგან – მე აღვწერე ჰონგ კონგში რაც ხდება. რაც შეეხება...

როგორც ცნობილია, მთავრობის განკარგულებით, კორონავირუსის პრევენციის მიზნით, ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა 16 მარტამდე შეჩერდა. რამდენიმე დღის წინ, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამირან გამყრელიძემ უნივერსიტეტებსა...

რა დარ­ღ­ვე­ვე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნა აუდიტ­მა

სა­ხელ­მ­წი­ფო აუდი­ტის სამ­სა­ხურ­მა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა უსაფ­რ­თხო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­რე­მოს ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის აუდი­ტის ან­გა­რი­ში (მო­ი­ცავს 2016-2018 წლე­ბის პე­რი­ოდს), სა­დაც წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ინ­ფორ­მა­ცია (მი­მო­ხილ­ვა) და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, რამ­დე­ნა­დაა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში...

კარ­გად და­სა­ლა­გე­ბე­ლი მე­სა­მე სა­ფე­ხუ­რი – დირექტორების შეფასებები

გა­სულ წელს, მი­ხეილ ბა­ტი­აშ­ვი­ლის მი­ნის­ტ­რო­ბის პე­რი­ოდ­ში, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბის გა­უქ­მე­ბის შე­სა­ხებ მი­ი­ღო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რის შე­დე­გა­დაც დრო­ე­ბი­თი ცოდ­ნის დაგ­რო­ვე­ბა, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბა­ზე იყო...

ჩვენს ინ­ტე­რე­სებ­ში შე­დის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა – პი­ტერ ვიბ­ლე­რი

აშშ-სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, ამე­რი­კუ­ლი მხა­რე 7 000 000 დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას იწყებს, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხ­მობს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ყვე­ლა ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო...