ზოგადი

გარდამავალი დოკუმენტი ძალაშია – რა ცვლილებები განხორციელდა სქემაში

  დამტკიცდა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ცვლილებები. გარდამავალი დოკუმენტი უკვე ძალაშია და, შესაბამისად, ცვლილებები აისახება, ვიდრე 2020 წლისთვის მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესი...

მნიშვნელოვანი წამოწყება, რომელსაც გარკვეული რისკ-ფაქტორებიც ახლავს

გასულ კვირას განათლების სამინისტრომ გაახმოვანა ინიციატივა, რომელიც საპენსიო ასაკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის, პენსიაში გასვლის სანაცვლოდ, ჯილდოს სახით, ორი წლის ოდენობის ხელფასის შეთავაზებას გულისხმობს. სამსახურიდან წასვლის...

მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომ სტატუსი გაიუმჯობესონ და გაზრდილი სახელფასო დანამატით ისარგებლონ

  ირინა აბულაძემ განაცხადა, რომ სახელფასო ზრდა მასწავლებლის რეგულირებისა და წახალისების ერთ-ერთი კომპონენტია. „ჩვენ ახლა გარდამავალ პროცესში ვიმყოფებით და მასწავლებლები, რომლებსაც უკვე დაწყებული აქვთ კრედიტქულების...

მასწავლებელზეა დამოკიდებული ამ ქვეყნის მომავალი- ინტერვიუ ბერიკა შუკაკიძესთან

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რ­მა, რე­ფორ­მის ფარ­გ­ლებ­ში, და­ა­ა­ნონ­სა ის უმ­თავ­რე­სი ცვლი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც მას­წავ­ლებ­ლ­თა პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლას სრუ­ლი­ად ახალ ფორ­მატ­ში — „მას­წავ­ლებ­ლის რე­გუ­ლი­რე­ბის წეს­ში“...

მთავარია, შენ ირწმუნო და მერე სხვებიც ირწმუნებენ

ნათია ფურცელაძე ქართულ ენასა და ლიტერატურას კერძო სკოლა „ქორალში“ ასწავლის, ის „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო 2017-ის“ ფინალისტია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრი, დოქტორანტი, ლიტერატურულ კლუბ „წიგნიერის“ დამაარსებელი,...

ქართული აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები

  მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობა კანონით ისჯება, ბევრ ოჯახში ბავშვის ცემა ჯერ კიდევ ნორმად მიიჩნევა. იუნისეფის 2013 წლის კლევების თანახმად, მოსახლეობის 60...

„გა­მარ­ჯო­ბა რუ­ბი“ – სა­უ­კე­თე­სო თავ­გა­და­სა­ვა­ლი პროგ­რა­მი­რე­ბის სამ­ყა­რო­ში

სექტემბრიდან, საქართველოს 5 სკოლის დაწყებითი კლასების მოსწავლეები პროგ­რა­მი­რე­ბის და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სა­ფუძ­ვ­ლებს ის­წავ­ლი­ან. სწავ­ლე­ბა 25 ქვე­ყა­ნა­ში აღი­ა­რე­ბუ­ლი წიგ­ნით — „გა­მარ­ჯო­ბა რუ­ბი“ წა­რი­მარ­თე­ბა. „გა­მარ­ჯო­ბა რუ­ბი“ ფი­ნუ­რი...

გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში გა­ი­მარ­თა სე­მი­ნა­რი, რო­მელ­ზეც სკო­ლის პე­და­გო­გებს, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­სა და ცენ­ტ­რის ტრე­ნე­რებს „Erasmus +“ საგ­რან­ტო პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო და ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო...

სტიგმატიზებული სექსუალური განათლების ბარიერები

  26 მარტს, პარლამენტში, „ბავშვთა უფლებების კოდექსის“ განხილვისას, ინიციატივის ავტორის, სოფო კილაძის განცხადებამ, რომ სკოლებში სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილები დასაშვები იქნება მშობლის თანხმობით, ხოლო ოჯახის მოთხოვნის...

ეს არის ბო­ლო შან­სი, რომ ვი­თა­რე­ბა გა­მოს­წორ­დეს – თა­მარ ჯა­ყე­ლი

  თა­მარ ჯა­ყე­ლი, გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტ­როს სკო­ლამ­დე­ლი და სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ექ­ს­პერ­ტი: „ჩვენ ვმუ­შა­ობთ პროგ­რა­მა­ზე, რო­მელ­საც „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“ ჰქვია და...