პედაგოგებისთვის

სამოქალაქო განათლების პედაგოგი სამოქალაქო ცნობიერებით გაჯერებული ადამიანი უნდა იყოს

  რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია თბი­ლი­სის №177 სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი, გე­ლა ოდი­შე­ლი­ძე. სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გოგ­თა ეროვ­ნულ კონ­ფე­რენ­ცია-გა­მო­ფე­ნა­ზე იგი 2018 წლის სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლად და­სა­ხელ­და თბილისიდან   რო­გორ გახ­დე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პე­და­გო­გი ვფიქ­რობ,...

რო­გორ და­ი­წე­რა „ცუ­გა“ – 13 რჩე­ვა სა­ბავ­შ­ვო მწერ­ლე­ბი­სა და მწე­რე­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის

  გი­ორ­გი ჭა­უ­ჭი­ძე მას­წავ­ლე­ბე­ლი ...მიკ­რო­ტექ­ს­ტე­ბი ჩა­მო­ვი­ტა­ნე ჯა­ვა­ხე­თი­დან და პა­ა­ტას მი­ვუ­ტა­ნე ოფის­ში. გა­უ­ხარ­და, მე­რე გა­დავ­ხე­დო­თო. მა­შინ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტის (G-PriEd) ტრე­ნე­რი ვი­ყა­ვი და ნი­ნოწ­მინ­და­სა და ახალ­ქა­ლაქ­ში ქარ­თუ­ლის...

ფურ­ცელ­ზე გა­ყი­ნუ­ლი სათხო­ვა­რი – ვუძღ­ვ­ნი პე­და­გო­გებს!

უკი­დე­გა­ნო სიმ­წ­ვა­ნე­ში სო­ლი­ვით შეჭ­რილ ხე­ო­ბას არაგ­ვის ხმა­უ­რი­ა­ნი ზვირ­თე­ბი აფხიზ­ლებს. მდი­ნა­რი­სა­გან და­ღა­რულ ჭა­ლებს სა­ცალ­ფე­ხო ბი­ლი­კე­ბი უწყ­ვეტ ზო­ლე­ბად მიჰ­ყ­ვე­ბა. და­ხავ­სე­ბუ­ლი კლდის ნა­პი­რე­ბი სიძ­ვე­ლის ბუ­რუს­ში ეხ­ვე­ვა და...

2019 წლის საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტესტირებაში დასაგროვებელი აუცილებელი ქულების ოდენობა განისაზღვრა

2019 წლის საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტესტირებაში დასაგროვებელი აუცილებელი ქულების ოდენობა განისაზღვრა. ქართული ენისა და ლიტერატურის (მე–7 – მე–12 კლასები);  გეოგრაფიის  (მე–7 – მე–12) კლასები;...

Անցումային փաստաթուղթն ուժ մեջ է. Ինչ փոփոխություններ են իրականացվել Սխեմայի մեջ:

Մեր թերթում տպագրվել է հարցազրույց Մասնագիտական զարգացման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Մանանա Ռատիանիի հետ. «Անցումային փաստաթուղթն ուժի մեջ է. Ինչ փոփոխություններ են իրականացվել Սխեմայի մեջ»,...

Keçici sənəd qüvvədədir – Sxemdə hansı dəyişikliklər həyata keçirildi

Qəzetimizdə Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktor müavini Manana Ratiani ilə müsahibəni dərc edirik – “Keçici sənəd qüvvədədir – sxemdə hansı dəyişikliklər həyata keçirilmişdir”. Sənəddə...

ტესტები დაწყებითი კლასების მასწავლებლებისთვის

დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს! უნიკალური შესაძლებლობა მარტივად მოემზადოთ გამოცდებისთვის. კრებული სრულად ფარავს პროგრამას I-IV კლასების კომბინირებული გამოცდისთვის, მასში 1000-მდე ტესტური დავალებაა პასუხებით და მეთოდური რეკომენდაციებით. კრებულის ფასი...

ბედ­ნი­ე­რე­ბაა, რო­ცა მოს­წავ­ლე­ე­ბი გენ­დო­ბი­ან

რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ზვი­ად ნი­ქა­ბა­ძე, ზეს­ტა­ფო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ილე­მის სა­ჯა­რო სკო­ლის ის­ტო­რი­ი­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი და­ვი­ბა­დე 1977 წელს, ხა­რა­გა­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ წყა­ლა­ფო­რეთ­ში, ვსწავ­ლობ­დი ამა­ვე...

ზე­პი­რი ან­გა­რი­ში დაწყე­ბით კლა­სებ­ში

  თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­ნათ­ლე­ბა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია მოს­წავ­ლე­თა პი­როვ­ნულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, მათ­თ­ვის ისე­თი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ზე, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა, მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა არა მარ­ტო სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში, არა­მედ ნე­ბის­მი­ერ ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ ვი­თა­რე­ბა­ში გა­მო­ი­ყე­ნონ. ამი­ტომ...

რო­გორ და­მეხ­მა­რა „მარ­თ­ვის მოწ­მო­ბა“ მოს­წავ­ლე­თა ქცე­ვის მარ­თ­ვა­ში

ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლის დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე, მოს­წავ­ლე­ებს უჭირთ ახალ გა­რე­მოს­თან ადაპ­ტა­ცია. გარ­და იმ უნარ-ჩვე­ვე­ბი­სა, რაც მათ ახალ გა­რე­მოს­თან მორ­გე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა, ესა­ჭი­რო­ე­ბათ ქცე­ვის მარ­თ­ვა. მას­წავ­ლე­ბელს დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვა...