პედაგოგებისთვის

სას­წავ­ლო თა­მა­შე­ბის რო­ლი დაწყე­ბით კლა­სებ­ში

  გა­ნათ­ლე­ბი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­ის სფე­როს მკვლევ­რე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ სას­წავ­ლო თა­მა­შე­ბის რო­ლი მოს­წავ­ლე­თა წარ­მა­ტე­ბა­ში ძა­ლი­ან დი­დია, ვი­ნა­ი­დან ის მჭიდ­როდ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ბავ­შ­ვის რო­გორც კოგ­ნი­ტურ, ისე ემო­ცი­ურ...

როდის გამოცხადდება რეგისტრაცია მასწავლებელთა გამოცდებზე

მასწავლებელთა 2019 წლის გამოცდებზე რეგისტრაცია წელს, შედარებით, გვიან დაიწყება. ამის მიზეზად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა, სოფო გორგოძემ სქემაში დაგეგმილი ცვლილებები დაასახელა -...

შე­კითხ­ვე­ბის „დას­ტა“ „მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის“ სწავ­ლე­ბის სა­კითხე­ბის გა­სა­აზ­რებ­ლად ელე­ნე ჯე­ლა­ძე სსიპ თბი­ლი­სის 147-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სის წამ­ყ­ვა­ნი პე­და­გო­გი 2018-2019 სას­წავ­ლო წელს, სკო­ლებ­ში (III-IV კლა­სებ­ში), ახა­ლი საგ­ნის — „მე...

სამოდელო გაკვეთილი უცხო ენებში

გერმანული ენა - ირინა ვარდიშვილი ინგლისური ენა - ნათია შევარდენიძე, ნინო ალანია ფრანგული ენა - ქეთევან ძულიაშვილი, თამარ გოგალაძე რუსული ენა - ნარგიზ ქილიფთარი იტალიური ენა - ეკა ლაგვილავა

პედაგოგთა დასახმარებლად

გადადით ბმულზე პედაგოგთა დასახმარებლად

ტესტები მათემატიკაში

კრებულში 4 ტიპის ტესტია, თითოეული მოიცავს: 30 ერთქულიან დახურული ტიპის სავარჯიშოს სავარაუდო პასუხებით; ერთ 10 - ქულიან სავარჯიშოს; ერთ 5- ქულიან სავარჯიშოს; ერთ 7-...

სამოდელო გაკვეთილი

პროფესიონალი პედაგოგების, მათ შორის, მენტორების მიერ მომზადებული სამოდელო გაკვეთილები და რეფლექსიები ყველა საგანში, უცხო ენების გარდა, დაეხმარება მასწავლებლებს სამოდელო გაკვეთილის დაგეგმვასა და შეფასებაში. კრებულის ფასი...

თა­ო­ბის სათ­ქ­მე­ლი ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის გაკ­ვე­თილ­ზე

  სწავ­ლა/სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი­სად­მი ახ­ლე­ბუ­რი მიდ­გო­მა ისე­თი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე გვა­ფიქ­რებს, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლეს საგ­ნი­სად­მი მეტ ინ­ტე­რესს გა­უ­ჩენს. დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვაა სა­ჭი­რო იმის­თ­ვის, რომ სა­ინ­ტე­რე­სო, ხა­ლი­სი­ა­ნი და, ამა­ვე დროს,...