ახალი ამბები

 საგნის საათების 30%-ისა და მეტის გაცდენის მქონე მოსწავლეებისთვის ექსტერნატის გამოცდების ჩატარებისა და რეგისტრაციის ვადები

√ საგნის საათების 30%-ისა და მეტის გაცდენის მქონე მოსწავლეებისთვის ექსტერნატის გამოცდების ჩატარებისა და რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა     ⇒ რეგისტრაციის ვადა 18-20 ივნისი;   ⇒ გამოცდები ჩატარდება...

მასწავლებლის შეფასების შედეგების ან/და მასწავლებლისთვის სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭებისა და წინადადებების ელექტრონულ სისტემაში განთავსების...

გაეცანით ბრძანებას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მასწავლებლის შეფასების შედეგების ან/და მასწავლებლისთვის სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭებისა და წინადადებების ელექტრონულ სისტემაში განთავსების ვადის განსაზღვრის შესახებ.  

სამოქალაქო განათლება 3000-მდე აბიტურიენტმა აირჩია – რჩევები ჯგუფის ხელმძღვანელისგან

სამოქალაქო განათლების გამოცდასთან დაკავშირებით აბიტურიენტების შეკითხვებს სამოქალაქო განათლების ჯგუფის ხელმძღვანელი ირმა ხომერიკი პაუხობს. გთავაზობთ ყველაზე აქტუალურ კითხვებსა და პასუხებს: ✔️რაზე უნდა გაამახვილონ აბიტურიენტებმა სამოქალაქო განათლების...

2019 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეული დასახელდა

2019 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული დასახელდა განათლების კოალიციის ინიციატივით და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან პატრნიორობით მიმდინარე „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ კონკურსის ფარგლებში საუკეთესო...

საგამოცდო ბარათების ამობეჭდვის პროცედურები

საგამოცდო ბარათების ამობეჭდვა შესაძლებელი იქნება 20 ივნისის შემდეგ.  ⇒ ამისათვის, ნებისმიერ ხელმისაწვდომ კომპიუტერზე, პირად გვერდზე (სადაც ირჩევთ გამოცდებს, საგანმანათლებლო პროგრამებს, ნახულობთ შედეგებს) უნდა გამოიყენოთ ღილაკი...

მასწავლებელთა კომპეტენციების დადასტურებისა და საგნის გამოცდის მაქსიმალური და მინიმალური გამსვლელი ქულები

  გთავაზობთ მასწავლებელთა კომპეტენციების დადასტურებისა და საგნის გამოცდის მაქსიმალურ და მინიმალურ გამსვლელ ქულებს

2019 წლის საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტესტირებაში დასაგროვებელი აუცილებელი ქულების ოდენობა განისაზღვრა

2019 წლის საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტესტირებაში დასაგროვებელი აუცილებელი ქულების ოდენობა განისაზღვრა. ქართული ენისა და ლიტერატურის (მე–7 – მე–12 კლასები);  გეოგრაფიის  (მე–7 – მე–12) კლასები;...

2019 წლის მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურება – განრიგი

2019 წლის მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურება - განრიგი: 10 ივლისი: პროფესიული უნარები. 11 ივლისი: პროფესიული უნარები. 12 ივლისი: ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV); ბუნებისმეტყველება (I-VI); ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI); მათემატიკა...

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი

  2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი: 1-2 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ქართული ენა და ლიტერატურა; 1 ივლისი (პირველი სესია) - აფხაზური ენა; 1 ივლისი...

სკოლის ვალდებულებები და ატესტატის გაცემის წინაპირობები

  „ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 8 ივნისის N 113/ნ ბრძანებაში ცვლილება შევიდა და...