ახალი ამბები

ეთნიკური უმცირესობების მასწავლებელთა რეალობა და საჭიროებები – რა სიახლეებს გვთავაზობს „არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის“ პროგრამა...

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ეთნიკური უმცირესობების მასწავლებლებისთვის ახორციელებს „არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის“ პროგრამას.  ამ სახელწოდებით პროგრამა მიმდინარე წლიდან ხორციელდება, თუმცა, ის უკვე განხორციელებულ პროგრამებსაც...

მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება -უცხოური ენებისა და ისტორიის გამოცდების შედეგებს

  გთავაზობთ უცხოური ენებისა და ისტორიის გამოცდების შედეგებს https://online.naec.ge/ueeresults/IDNumlogin.aspx?fbclid=IwAR2p45t08koPnfloHPteT3up0Twxg5n0KZePb-pf5YEZff4dcy2XlolkCnU  

როდის გახდება ცნობილი უფასო ფაკულტეტების ჩამონათვალი

სარეგისტრაციო განაცხადში საგანმანათლებლო პროგრამების მითითებისა და შეცვლის საშუალება აბიტურიენტებს აპელაციების შედეგების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით ექნებათ, თუმცა, ჯერ კიდევ უცნობია უფასო ფაკულტეტების ჩამონათვალი. როგორც...

როგორი იქნება უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი

  ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით საზოგადოებას არ მიუღია, მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრომ 2020 წლის გამოცდების ახალი მოდელი უკვე წარადგინა და ცნობილი გახდა რამდენი გამოცდის...

2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახალი მოდელით ჩატარდება

განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში, 2020 წელს აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ახალი მოდელით ჩააბარებენ. ახალი მოდელი გულისხმობს, ერთი მხრივ, გამოცდების რაოდენობის შემცირებას 4 სავალდებულო გამოცდიდან 3...

უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭების განსაკუთრებული წესი განისაზღვრა

განათლების მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მნიშვნელოვანია, რომ პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა დაადასტუროს მინიმალური კომპეტენცია და აიმაღლოს სტატუსი. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ასევე...

საპენსიო ასაკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის ფულადი ჯილდოს გაცემის წესი დამტკიცდა

„მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში“ შესაბამისი ცვლილებები შევიდა  განათლების რეფორმის ფარგლებში საპენსიო ასაკს მიღწეული მასწავლებლები, რომლებმაც ნებაყოფლობითი არჩევანის საფუძველზე პროფესიიდან გასვლა გადაწყვიტეს, 2019...

„შეფასება განათლებაში“-სამუშაო შეხვედრა მასწავლებლის  სახლში

31 ივლისს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა „შეფასება განათლებაში“. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შემდეგ საკითხს - „ცოდნა და ღირებულებითი განათლება (VAKE),...

რა პრინციპს ეყრდნობა ქულათა გათანაბრების მექანიზმი – აბიტურიენტის გათანაბრებული ქულა ყოველთვის მეტი ან...

თითოეულ გამოცდაში აბიტურიენტი იღებს ქულას, რომელსაც ნედლ ქულას უწოდებენ. თუ გამოცდის დროს ტესტის რამდენიმე ვარიანტი იყო გამოყენებული, მაშინ ხდება ქულების გათანაბრება, რის შედეგადაც ყოველი...

ზოგადი უნარების სტატისტიკური ანალიზი

✔️ 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების სტატისტიკური ანალიზის მიხედვით ზოგადი უნარების ოთხივე ვარიანტში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა აბიტურიენტთა 87,1%-მა. ✔️ მაქსიმალური ქულა – 79 -...