ახალი ამბები

ზოგადი განათლება

ინკლუზიური განათლება

პედაგოგებისთვის

აქტუალური თემები

რატომ უნდა მქონოდა უკეთესის მოლოდინი?

გასულ კვირას, მას შემდეგ, რაც მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა PISA 2018-ის ოფიციალური შედეგები გამოქვეყნდა, საზოგადოებაში აქტიურ განსახილველ თემად იქცა ჩვენი მოსწავლეების არასახარბიელო შედეგები, რომელიც...

ერ­თხელ მი­ნის მიღ­მა

გენ­დე­რუ­ლი უთა­ნას­წო­რო­ბის პრობ­ლე­მა თა­ნა­მედ­რო­ვე დრო­შიც არ კარ­გავს აქ­ტუ­ა­ლო­ბას. პრობ­ლე­მა თავს ხში­რად სა­მუ­შაო ბა­ზარ­ზე ქალ­თა და­საქ­მე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის კონ­ტექ­ს­ტ­ში იჩენს. გენ­დე­რუ­ლად და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო ბაზ­რის...

სა­ხი­ფა­თო კონ­ტ­რა­ფაქ­ცი­ე­ბი და დარ­ღ­ვე­უ­ლი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბის უფ­ლე­ბა

წიგ­ნის ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მეტ-ნაკ­ლე­ბი სიხ­ში­რით, იყი­დე­ბო­და ფალ­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მხატ­ვ­რუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა და სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი. დღეს „შავ­მა ბა­ზარ­მა“ გა­მორ­ჩე­უ­ლად მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­ხე მი­ი­ღო, კონ­ტ­რა­ფაქ­ცი­უ­რი პრო­დუქ­ცი­ის მომ­რავ­ლე­ბა...

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

უჭერთ თუ არა მხარს საბაზო საფეხურის 9-წლიანი სწავლებიდან 10-წლიანზე გადასვლას?

Loading ... Loading ...