ეთანხმებით თუ არა სკოლებში, გოგებაშვილის „დედა ენის“ გრიფირების სტანდარტული პროცედურის გავლის გარეშე დაბრუნების გადაწყვეტილებას?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...

ეთანხმებით თუ არა ზოგადი უნარების სავალდებულო საგამოცდო საგნების ჩამონათვალიდან ამოღებას?

Loading ... Loading ...

ეკისრება თუ არა სკოლაში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე პასუხისმგებლობა სკოლის ადმინისტრაციას?

Loading ... Loading ...