დისტანციურ სწავლებაზე გადაწყვეტილების მიღების მშობელზე დაკისრებით ხომ არ იხსნის სახელმწიფო პასუხისმგებლობას?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...

შესრულებადია თუ არა სასწავლო დაწესებულებებისთვის დაწესებული რეგულაციები?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...

იყო თუ არა წარმატებული დისტანციური სწავლება?

Loading ... Loading ...

უჭერთ თუ არა მხარს, ივლისში, ერთიანი ეროვნული გამოცდების არსებული ფორმატით ჩატარებას?

Loading ... Loading ...

უჭერთ თუ არა მხარს საბაზო საფეხურის 9-წლიანი სწავლებიდან 10-წლიანზე გადასვლას?

Loading ... Loading ...

თქვენი აზრით, იქნება თუ არა წარმატებული ინიციატივა, რომელიც საპენსიო ასაკის მასწავლებლებისთვის, სკოლიდან წასვლის სანაცვლოდ, ჯილდოს სახით თანხის შეთავაზებას გულისხმობს?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...

ეთანხმებით თუ არა სკოლებში, გოგებაშვილის „დედა ენის“ გრიფირების სტანდარტული პროცედურის გავლის გარეშე დაბრუნების გადაწყვეტილებას?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...

ეთანხმებით თუ არა ზოგადი უნარების სავალდებულო საგამოცდო საგნების ჩამონათვალიდან ამოღებას?

Loading ... Loading ...

ეკისრება თუ არა სკოლაში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე პასუხისმგებლობა სკოლის ადმინისტრაციას?

Loading ... Loading ...