ახალი ამბები

პედაგოგებისთვის

ბლოგები

ზოგადი განათლება

აქტუალური თემები

კონ­კ­რე­ტუ­ლი ხა­ზი უნ­და გვქონ­დეს მკა­ფი­ოდ გან­საზღ­ვ­რუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით, სა­დაც ადა­მი­ა­ნუ­რი სი­სუს­ტე­ე­ბიც გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია და...

გვესაუბრება ექიმ-ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი - ქალ­ბა­ტო­ნო მაია, სა­ინ­ტე­რე­სოა თქვე­ნი აზ­რი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის გახ­ს­ნა/და­კეტ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუმ­ცა, ვიდ­რე ამ თე­მა­ზე გა­და­ვალთ, მინ­და გკითხოთ, რო­გორ გა­ა­ა­ნა­ლი­ზებთ პან­დე­მი­ის სი­ტუ­ა­ცი­ას...

მდგმუ­რე­ბის მდგმუ­რე­ბი

„1959 წლიდან ამ სასწავლებელში ვარ, რამდენიმე დღეში სასწავლო პროცესი გვეწყება, მაგრამ ჯერაც არ ვიცი, სად დავიწყებთ მას“ - ეს შემაშფოთებელი სიტყვები, 11 სექტემბერს გამართულ...

სკოლები პანდემიის პირისპირ

სა­ხელ­მ­წი­ფო უნ­და ემ­ზა­დოს იმ ვი­თა­რე­ბის­თ­ვი­საც, რო­დე­საც ისევ შე­იძ­ლე­ბა და­ი­კე­ტოს სკო­ლე­ბი

სი­მონ ჯა­ნა­შია გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი   რა სირ­თუ­ლე­ე­ბის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნ­დ­ნენ პე­და­გო­გე­ბი პე­და­გო­გე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ნა­წილს უჭირს სა­კუ­თა­რი სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის და­გეგ­მ­ვა. ისი­ნი მიჩ­ვე­უ­ლი არი­ან გარ­კ­ვე­ულ სტან­დარ­ტულ გზებს, ძი­რი­თა­დად, მიჰ­ყ­ვე­ბი­ან სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ებს. ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში,...

მწერლები ბავშვებისთვის

დისტანციურ სწავლებაზე გადაწყვეტილების მიღების მშობელზე დაკისრებით ხომ არ იხსნის სახელმწიფო პასუხისმგებლობას?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...