ახალი ამბები

პედაგოგებისთვის

აქტუალური თემები

ძალადობრივი მანიფესტი და ჩიხში შესული უფლებები

რთული სანახავი იყო, როგორ დაუპირისპირდა 11 წლის გოგონას მთელი თემი, როგორც ჩანს, ყველა რგოლისთვის ჯერ კიდევ უცხოა ცნება „ბავშვის საუკეთესო ინტერესები“. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რუსთავის...

სჭირ­დე­ბა თუ არა სის­ტე­მას სპეც­მას­წავ­ლე­ბე­ლი — სა­მი მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვა ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა მეტ-ნაკ­ლე­ბად შე­ე­ხო ამ სფე­რო­ში და­საქ­მე­ბულ ყვე­ლა კა­ტე­გო­რი­ას, რაც პირ­ველ რიგ­ში, მა­თი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, მცი­რე­დით, მაგ­რამ მა­ინც აისა­ხა. თუმ­ცა, სის­ტე­მას ჰყავს ყუ­რადღე­ბის...

ყველაზე მარტივი გზა სტატუსის შესაცვლელად საშემოდგო  გამოცდაზე გასვლა და შედეგის გაუმჯობესებაა

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგები ციფრებში არც თუ სახარბიელოდ აისახა - აპლიკანტთა 74-მა პროცენტმა (სულ 32 ათასი აპლიკანტი იყო დარეგისტრირებული, რომელთა შორის 10 ათასი მასწავლებლობის...

უჭერთ თუ არა მხარს საბაზო საფეხურის 9-წლიანი სწავლებიდან 10-წლიანზე გადასვლას?

Loading ... Loading ...