ახალი ამბები

პედაგოგებისთვის

აქტუალური თემები

იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი­სე­უ­ლი „დე­და­ე­ნის“ მე­თო­დი­კუ­რი სა­ფუძ­ვ­ლე­ბი – „მცდა­რია (ანაქ­რო­ნიზ­მია) მო­წო­დე­ბა „და­ვაბ­რუ­ნოთ „დე­და­ე­ნა“ სკო­ლა­ში!“ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში...

მცდა­რი მო­ა­რუ­ლი აზ­რე­ბი „დე­და­ე­ნის“ შე­სა­ხებ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის საქ­მე სულ უკან-უკან მი­დის. ეს იმა­შიც ჩანს, რომ სა­ჯა­რო პო­ლე­მი­კებ­საც კი მეც­ნი­ე­რუ­ლი და ლო­გი­კუ­რი სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნო­ბა აკ­ლია....

გა­აზ­რე­ბუ­ლი თუ გა­უ­აზ­რე­ბე­ლი კამ­პა­ნია, რო­მელ­მაც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში დი­დი აგ­რე­სია წარ­მოშ­ვა

  ამ ბო­ლო დროს სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში უც­ნა­უ­რი კამ­პა­ნია გა­ჩაღ­და სა­ბავ­შ­ვო მწერ­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ — ვი­ღაც იღებს კონ­ტექ­ს­ტი­დან ამოგ­ლე­ჯილ მო­ნაკ­ვეთს სა­ბავ­შ­ვო ლექ­სი­დან და აქ­ვეყ­ნებს, სხვე­ბი იზი­ა­რე­ბენ, ავ­რ­ცე­ლე­ბენ...

დისკუსია „დედა ენის“ გარშემო – თა­მარ გუ­ჯა­ბი­ძე

სკო­ლა­ში წას­ვ­ლა და სწავ­ლის დაწყე­ბა ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბის, მი­სი პი­როვ­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი ეტა­პია. პა­ტა­რე­ბი სი­ხა­რუ­ლი­თა და ინ­ტე­რე­სით შე­ა­ბი­ჯე­ბენ სკო­ლის კარ­ში, მაგ­რამ ამ ნა­ბი­ჯებს სირ­თუ­ლე­ე­ბიც ახ­ლავს:...

ეთანხმებით თუ არა ზოგადი უნარების სავალდებულო საგამოცდო საგნების ჩამონათვალიდან ამოღებას?

Loading ... Loading ...