ახალი ამბები

პედაგოგებისთვის

აქტუალური თემები

ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი კლა­სის ახა­ლი მო­დე­ლი აუტიზ­მის სპექ­ტ­რის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის

სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში აუტიზ­მის სპექ­ტ­რის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი­სა და მო­ზარ­დე­ბის ზუს­ტი რა­ო­დე­ნო­ბა უც­ნო­ბია, თუმ­ცა აუტიზ­მის სპექ­ტ­რის დი­აგ­ნო­ზი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სხვა­დას­ხ­ვა სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბულ სერ­ვი­სებ­ში ჩარ­თუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბი­სა და მო­ზარ­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა წლი­დან...

სტიგმატიზებული სექსუალური განათლების ბარიერები

  26 მარტს, პარლამენტში, „ბავშვთა უფლებების კოდექსის“ განხილვისას, ინიციატივის ავტორის, სოფო კილაძის განცხადებამ, რომ სკოლებში სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილები დასაშვები იქნება მშობლის თანხმობით, ხოლო ოჯახის მოთხოვნის...

იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი­სე­უ­ლი „დე­და­ე­ნის“ მე­თო­დი­კუ­რი სა­ფუძ­ვ­ლე­ბი – „მცდა­რია (ანაქ­რო­ნიზ­მია) მო­წო­დე­ბა „და­ვაბ­რუ­ნოთ „დე­და­ე­ნა“ სკო­ლა­ში!“ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში...

მცდა­რი მო­ა­რუ­ლი აზ­რე­ბი „დე­და­ე­ნის“ შე­სა­ხებ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის საქ­მე სულ უკან-უკან მი­დის. ეს იმა­შიც ჩანს, რომ სა­ჯა­რო პო­ლე­მი­კებ­საც კი მეც­ნი­ე­რუ­ლი და ლო­გი­კუ­რი სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნო­ბა აკ­ლია....

ეთანხმებით თუ არა სკოლებში, გოგებაშვილის „დედა ენის“ გრიფირების სტანდარტული პროცედურის გავლის გარეშე დაბრუნების გადაწყვეტილებას?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...