ახალი ამბები

ზოგადი განათლება

ინკლუზიური განათლება

პედაგოგებისთვის

აქტუალური თემები

რას შე­ა­ფა­სებს სას­კო­ლო შე­ფა­სე­ბის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სის­ტე­მა – ინტერვიუ პრო­ექ­ტის მენეჯერთან, ეკა ჯელაძესთან

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი მუ­შა­ობს ახალ პრო­ექ­ტ­ზე „შე­ფა­სე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“, რო­მე­ლიც სას­კო­ლო შე­ფა­სე­ბის ელექ­ტ­რო­ნულ სის­ტე­მა­ზე გა­დას­ვ­ლით სრუ­ლი­ად ახალ მო­დელს და­ნერ­გავს. მსოფ­ლიო ბან­კის...

რა­ტომ ფერ­ხ­დე­ბა კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლა და რა გა­მო­სა­ვალს ხე­და­ვენ პე­და­გო­გე­ბი?

2020 წლი­დან „მას­წავ­ლებ­ლის რე­გუ­ლი­რე­ბის წე­სის“ ამოქ­მე­დე­ბა, რო­მე­ლიც მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გა­ა­ჩენ­და, ჯერ კი­დევ გა­სუ­ლი წლის გა­ზაფხულ­ზე, სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ რე­ფორ­მე­ბის...

რატომ უნდა მქონოდა უკეთესის მოლოდინი?

გასულ კვირას, მას შემდეგ, რაც მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა PISA 2018-ის ოფიციალური შედეგები გამოქვეყნდა, საზოგადოებაში აქტიურ განსახილველ თემად იქცა ჩვენი მოსწავლეების არასახარბიელო შედეგები, რომელიც...

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

უჭერთ თუ არა მხარს საბაზო საფეხურის 9-წლიანი სწავლებიდან 10-წლიანზე გადასვლას?

Loading ... Loading ...