ახალი ამბები

პედაგოგებისთვის

ბლოგები

ზოგადი განათლება

აქტუალური თემები

ონ­ლა­ინ სკო­ლა  – მრა­ვალ­ფუნ­ქ­ცი­უ­რი და პრაქ­ტი­კუ­ლი ჟურ­ნა­ლი სკო­ლებ­ში

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 2020-2021 სას­წავ­ლო წელს, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი ვალ­დე­ბუ­ლი გახ­დ­ნენ, და­იწყონ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის წარ­მო­ე­ბა, თუმ­ცა, სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პა­რა­ლე­ლუ­რად, მათ შე­უძ­ლი­ათ, ტრა­დი­ცი­უ­ლი საკ­ლა­სო ჟურ­ნა­ლიც აწარ­მო­ონ. მო­მა­ვა­ლი...

და­მა­ტე­ბი­თი ბა­რი­ე­რი სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის­თ­ვის

სპე­ცი­ა­ლუ­რი ან­გა­რი­ში — „სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის შე­დე­გე­ბი“ თბი­ლი­სის სა­ბავ­შ­ვო ბა­გა-ბა­ღებ­ში სა­აღ­მ­ზ­რ­დე­ლო პრო­ცე­სის გა­ნახ­ლე­ბა 1 ოქ­ტომ­ბ­რი­დან იგეგ­მე­ბა. კო­ვიდ­პან­დე­მი­ის ფონ­ზე, ბა­ღებს მთე­ლი რი­გი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის...

სკოლები პანდემიის პირისპირ

19 ოქტომბერს, აჭარის გარდა, ყველა უმაღლეს და პროფესიულ დაწესებულებაში, სტუდენტები აუდიტორიებს...

დღეს უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა, რომლის დასრულების შემდეგ, ბრიფინგზე, მიხეილ ჩხენკელმა განაცხადა: „დღეს უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომაზე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მივიღეთ განათლებასთან დაკავშირებით და...

მწერლები ბავშვებისთვის

დისტანციურ სწავლებაზე გადაწყვეტილების მიღების მშობელზე დაკისრებით ხომ არ იხსნის სახელმწიფო პასუხისმგებლობას?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...