27 სექტემბერი, ოთხშაბათი, 2023

კრიტერიუმი – საჯაროდ აღიარებული ნდობა და ავტორიტეტი

spot_img
⇑⇓ რას გულისხმობს მასწავლებლის ეროვნული პრემიისთვის შერჩეული კრიტერიუმი საჯაროდ აღიარებული ნდობა და ავტორიტეტი⇓⇓
”აქვს თუ არა მასწავლებელს გამორჩეული ნდობა და პატივისცემა მოსწავლეებსა და სრულიად სასკოლო საზოგადოების წევრებს შორის და რა კონკრეტული ქმედებები და თვისებები აქცევს მას ასეთ მასწავლებლად.
რა სტრატეგიებს იყენებს რათა შექმნას უსაფრთხო და მხარდამჭერი სასწავლო გარემო”

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები