13 ივლისი, შაბათი, 2024

ახალი სახელფასო ფორმულა 1 ივლისიდან ამოქმედდება

spot_img

გამოქვეყნდა საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობა და პირობები, რომელიც 1 ივლისიდან ამოქმედდება.

მასწავლებლის შრომის ანაზღაურების სქემა ითვალისწინებს:

ა) მასწავლებლის თანამდებობრივი სარგოს გაანგარიშებას შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა.ა) მასწავლებლის განათლება და კვალიფიკაცია;

ა.ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო, უმაღლეს საგანმანათლებლო და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური, სამეცნიერო, შემოქმედებითი საქმიანობა (შემდგომ – სამუშაო სტაჟი);

ა.გ) სამუშაო დატვირთვა;

ბ) მასწავლებლის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატების გაანგარიშებას შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ბ.ა) სამუშაოს სპეციფიკა:

ბ.ა.ა) კლასკომპლექტი;

ბ.ა.ბ) არაქართულენოვან სკოლებში/სექტორებზე ქართული ენის (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის), საქართველოს ისტორიისა და საქართველოს გეოგრაფიის სწავლება;

ბ.ა.გ) კლასის დამრიგებლობა;

ბ.ბ) სკოლის მაღალმთიან დასახლებაში მდებარეობა;

ბ.გ) წამყვანი მასწავლებლის და მენტორი მასწავლებლის ფუნქციის შესრულება.

დეტალური ინფორმაცია ახალი სახელფასო ფორმულის შესახებ იხილეთ ⤵️⤵️⤵️⤵️ ბრძანებაში

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები